Analyse og optimering af driftsområdet

Med en målsætning om at opnå endnu bedre beboerservice, få mere værdi for huslejekronerne samt rettidigt imødegå de effektiviseringskrav, boligsektoren oplever, har hovedbestyrelsen og direktionen besluttet at igangsætte en proces med henblik på at optimere driftsområdet.

Arbejdet vedrører bl.a. en analyse af den nuværende organisering med særligt fokus på:

Analysen skal resultere i en række anbefalinger med henblik på:

De forskellige områder ligger i forlængelse af de drøftelser om boligforeningens strategi, som hovedbestyrelsen har haft med afdelingsbestyrelserne på det fælles seminar i november, samt den tilbagemelding som hovedbestyrelsen har fået fra afdelingsbestyrelsernes fællesmøde i november.

Til at forestå processen ansættes i perioden marts 2017 til foråret 2018 en ekstern konsulent / midlertidig driftsinspektør og en studentermedhjælper, som får til opgave at bistå boligforeningen i såvel analyse som implementering af ovenstående tiltag.

Der lægges stor vægt på at inddrage afdelingsbestyrelserne og medarbejderne i processen, og det er vigtigt at understrege, at målet ikke er at reducere den nuværende medarbejderstab.

Tidsplanen for processen er følgende:
Marts 2017                     Opstart af analyse af nuværende organisation og processer
August 2017                  Rapport med anbefalinger
Marts-oktober 2017   Proces med inddragelse af afdelingsbestyrelser og medarbejdere
Oktober 2017               Implementering af godkendte anbefalinger påbegyndes
Forår 2018                     Driftsinspektør til serviceområdet ansættes

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus