Inspiration og quiz til ny affaldsordning

Dit affald er fuldt af materialer, der kan bruges igen. Jo mere detaljeret, du sorterer dit affald, jo mere kan vi spare på Jordens begrænsede ressourcer.
Hos Kredsløb gør man sig umage for at behandle dit affald, så flest materialer kan blive brugt igen. Til størst gevinst for klimaet og for os alle sammen.

Kredsløb har lavet et par quiz, som I kan prøve af og et link til hjælp med sortering samt Tips og tricks:
https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/sortering/hvad-bliver-affaldet-til#video

Med venlig hilsen
Boligforeningen 10. marts 1943

quiz-om-affald_foto_a4

affald-og-genbrugs-quiz_a4

Aktuelt fra Afd. 1 Dybbølvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus