NYHEDSBREV – DYBBØLVEJ

Nyt fra bestyrelsen

Den 22. marts var der ekstraordinær generalforsamling, og der blev valgt ny formand og to nye suppleanter. Formand – Jannie Wheler 1A 2.tv. Suppleanter – Henrik Zilstorff 14 st.th og Jakob Thinggaard 5B st.tv. Den 3. maj er Lars Pilgaard udtrådt af bestyrelsen, da han flytter, og Jakob Thinggaard er indtrådt i bestyrelsen.

Lån af fælleslokale under 1A.

Der findes et fælleslokale til udlån. Regler for udlån findes på hjemmesiden.

Kompressor til cykelpumpe

Der indkøbes snarest en kompressor til en cykelpumpe, som bliver placeret i Varmemesterens værksted under 3B. Den monteres via et vindue og betjenes udefra. Der kommer tænd/sluk ur på, så den ikke kører på uhensigtsmæssige tider af døgnet.

Oprydning i kældergange, fryserum og cykelrum.

I forbindelse med den kommende renovering er det vigtigt, at der bliver ryddet op i kældergange, fryserum og cykelrum. Der må ikke placeres ting udenfor kælderrum, og det skal fjernes. Det vil blive fjernet med omkostninger for den enkelte eller afdelingen. I bedes fjerne gamle cykler og frysere mv. i disse rum. Langhusene skal være ryddet inden start på renoveringen i september 2017. Målet er at få ryddet op alle steder.

Vaskeri

Maskine nr. 7 og tumbler nr. 11 må KUN benyttes med allergivenlige vaskemidler. Der er nogen, der lider af allergi, og det er meget vigtigt for deres helbred at dette respekteres.

Maskine nr. 7 kan nu reserveres, og derfor er maskine nr. 6 til klatvask, og kan ikke reserveres.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Risskov d. 3. maj 2017

Aktuelt fra Afd. 1 Dybbølvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus