Fælles drift i afdeling 1, 8, 14 og 18

BEDRE SERVICE TIL ALLE!

Pr. 3. april 2018 vil varmemestrene Svend, Anders, Kim og Mariann arbejde sammen på tværs af afdelingerne.

Formålet med denne fællesdrift er at skabe:
• Bedre beboerservice
• Bedre arbejdsmiljø for varmemestrene
• Besparelser i driften i 2020

Boligforeningen 10. marts 1943 vil lave fællesdrift som et forsøg over de næste to år. Forsøget vil løbende blive evalueret sammen med afdelingsbestyrelserne.

I vil forsat have mulighed for at kontakte varmemestrene i tidsrummet kl. 8.30 – 9.00 mandag til fredag.

Kontakten til varmemestrene kan forsat ske pr. telefon, pr. mail eller fysisk – dog vil varmemesterkontoret være placeret i Tranekærparken 13.

I vil stadig have mulighed for at kontakte Svend, Anders, Kim eller Mariann i weekender og helligdage, hvis der opstår uopsættelige behov.

Med venlig hilsen

Peter W. Sørensen

Drifts- og servicechef
Boligforeningen 10. marts 1943

Aktuelt fra Afd. 1 Dybbølvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus