Procedure for genhusning ifm. renovering af Dybbølvej

Den 1. september 2017 begynder første etape af renoveringen af Dybbølvej.

Forud for og under renoveringen skal beboerne på Dybbølvej genhuses i boliger i vores øvrige afdelinger. I den forbindelse træder boligforeningens genhusningspolitik i kraft. Genhusningspolitikken er vedtaget af hovedbestyrelsen og sikrer de beboere, der skal genhuses i forbindelse med renoveringen på Dybbølvej, nogle særlige rettigheder.

Beboerne kommer i genhusningsperioden forrest i køen til den første ledige sammenlignelige bolig i den afdeling, de ønsker at flytte til. For at skaffe disse boliger, suspenderes beboernes opnoteringsret (ventelisten) for de boliger, som skal anvendes.

I forbindelse med genhusning skelnes der mellem permanent genhusning og midlertidig genhusning.

Permanent genhusning

Ved permanent genhusning kan beboerne ønske at blive permanent genhuset i en anden afdeling i boligforeningen. Beboerne fra Dybbølvej kan altså vælge at blive boende i det tildelte lejemål i en anden afdeling – også efter renoveringen af Dybbølvej er gennemført.

Midlertidig genhusning

Ved midlertidig genhusning genhuses beboerne, mens renoveringen af deres lejemål pågår.

Forventet omfang af genhusning

Renoveringen af Dybbølvej omfatter alle 105 lejemål og genhusningen ventes at foregå fra 1. september 2017 til efteråret 2019. Det betyder dog ikke, at 105 lejemål inddrages i boligforeningens andre afdelinger:

Vi beklager naturligvis de gener, processen medfører for beboere i boligforeningens øvrige afdelinger, som ønsker at flytte internt i boligforeningen, hvor ventelisten til udvalgte lejemål suspenderes i en periode. Samtidig håber vi, at der er forståelse for, at beboerne på Dybbølvej naturligvis skal tilbydes en fornuftig genhusning.

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus