10. marts 1943 skal bygge en ny boligafdeling

10. marts 1943 skal bygge en ny afdeling på Asmusgårdsvej i Lystrup.

Bygherren af de 43 almene boliger på Asmusgårdsvej i Lystrup er nu fundet efter en visionskonkurrence. 10. marts 1943 blev udpeget til vinder. I alt 6 boligorganisationer deltog i konkurrencen

I bedømmelsen blev følgende fremhævet ved vinderprojektet:

”Grunden til, at vi valgte at deltage i konkurrencen om boligerne på Asmusgårdsvej i Lystrup, er de landskabelige kvaliteter ved grunden, som gør, at vi kan bygge en afdeling, der både i størrelse og boligkvalitet komplementerer vores øvrige afdelinger på bedste vis. Afdelingen placeres i en fredskov, alle boligerne vil orientere sig mod den omkringliggende natur og der vil blive lagt vægt på faciliteter, der kan bidrage til at skabe et stærkt fællesskab i afdelingen. Ligeledes vil det være muligt på sigt at opbygge et driftsfællesskab med vores afdeling på Egå Mosevej. Så vi har svært ved at få armene ned”, udtaler direktør Bjarne Wissing.

”Projektet stemmer rigtig godt overens med vores strategi og målsætninger om at bygge nyt – med fokus på den nordlige del af Aarhus. Her er ambitionen blandt andet, at vi skal tilbyde attraktive boligtilbud, som dækker behov og ønsker hos forskellige beboergrupper, herunder forskellige indkomstgrupper. Derudover har vi fastsat nogle klare målsætninger ift. social ansvarlighed, bæredygtighed og miljørigtige løsninger, som er tænkt ind i bebyggelsen allerede fra starten”, udtaler Søren Bach, formand for hovedbestyrelsen.

Nedenfor ses en skitse af projektet fra visionsoplægget.

afd-21-asmusgaardsvej1

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus