Installation og vedligeholdelse af hårde hvidevarer

Regler for egen installation og vedligeholdelse af hårde hvidevarer.

Undgå vandskader i boligen.

Vi oplever, at vandskader ofte stammer fra beboernes egne vaskemaskiner / opvaskemaskiner, ofte er årsagen manglende vedligeholdelse eller eftersyn.

Hvis du vil anskaffe dig (eller allerede har) en vaskemaskine og/eller en opvaskemaskine, skal du:

- se om slangen har en typegodkendelse
- undersøge om slangen har revnedannelser ved at trykke på den
- lukke for vandtilførslen, når maskinen ikke er i brug
- montere en oversvømmelsessikring
- sørge for, at afløbsslangen ikke har skarpe knæk
- rense maskinens trævlefilter jævnligt
- trække maskinen ud, engang imellem, for at se om der er fugt/vand på gulvet.

Ved køb og installation af vaskemaskine eller opvaskemaskine skal du huske:

- maskinen må kun tilsluttes koldt vand
- hvis maskinen står i et rum uden gulvafløb, skal der monteres en oversvømmelsessikring med katastrofestop på vandhanen
- ventilen skal kunne lukke automatisk ved et eventuelt slangebrud
- vandhanen skal have en kontraventil
- tilslutning skal altid foretages af en autoriseret el- og VVS installatør

Hvis der opstår en vandskade, bedes du rette henvendelse til varmemesteren.

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål omkring installationen, bedes du rette henvendelse til teknisk afdeling eller afdelingens varmemester / varmemestre.

Januar 2019

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus