Vaskeriet

Ved indflytning udleveres en nøgle og en vaskebrik til vaskeriet. Forbruget påføres den følgende måneds huslejeopkrævning og beløbet for vaskeri kan ses på pbs-opkrævningen.
I vaskeriet bestilles vasketiderne ved hjælp af vaskebrikken. Man kan højst forud-reservere 3 maskiner ad gangen. (1, 2, 3, 4, 5 og 6) Maskinerne 7 og 8 kan ikke forudbestilles.
Tørretumblere og rullen kan heller ikke forudbestilles.

Beboerne har besluttet, at der ikke må bruges vaske- og skyllemiddel med parfume i maskinerne 1, 2 og 3. Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel i alle maskiner.
Hvis du bruger pulver, skal der højst bruges 1 dl, så der ikke efterlades en masse rester.

En vasketur skal påbegyndes senest 15 minutter efter vasketurens start. Hvis dette ikke sker, kan vaskemaskinerne reserveres af andre beboere. Vaskeriet lukker ned kl. 21.00 af hensyn til de nærliggende husstande.

Efter brug skal vaskemaskinernes rengøres og afleveres i pæn stand til næste beboer.
Filteret i tørretumblerne skal ligeledes renses efter brug.

Man bedes fjerne sit tøj hurtigst muligt efter vask og tørring.

Forekommer der ødelagt tøj efter vask eller tørring i maskinerne, skal der rettes henvendelse til administrationen. Vi gør dog opmærksom på, at boligforeningen kun kan være behjælpelig med dette, hvis maskinen er i stykker.

Hvis du oplever fejl med maskinerne, skal du sætte en seddel på maskinen og straks rette henvendelse til varmemesteren.

Der er ikke affaldssortering i vaskehuset. Skraldespanden må derfor kun brugs til restaffald. Metal, papir, plastdunke mm, skal du tage med hjem i den sorte skraldespand.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus