Generelle regler

Lokalerne kan tages i brug kl. 16.00 dagen før lejedagen. Nøgler til lokalerne udlevereres på Boligforeningens kontor mellem kl. 9.00 og kl. 12.00 dagen før lejedagen. Nøgler til søndage udleveres også fredag inden kl. 12.00.

Lokalerne afleveres rengjorte senest kl. 14.00 dagen efter lejedagen. Nøglerne afleveres på Boligforeningens kontor senest samme tidspunkt. Nøglerne afleveres i vores postkasse, som hænger ved Tranekærparken 1.

Reglerne for afhentning og aflevering af nøgle skal overholdes, da lokalerne skal godkendes af tilsynsførende  og herefter videregives til næste lejer

Rengøring af samtlige rum skal foretages, herunder støvsugning/gulvvask og alt affald henlægges i affaldsposer inden det kommes i containeren.

Service stilles rengjort i skabe på de dertilhørende hylder, og skåret service henstilles på køkkenbordet. Lejeren er erstatningspligtig såfremt inventar eller service ødelægges.

Al musik og dans skal ophøre senest kl. 01.00 og lokalerne skal være forladt senest kl. 02.00. Det er under ingen omstændigheder tilladt at bruge fyrværkeri, kanonslag eller lignende.

Lejeren er ansvarlig for at festen forløber på en sådan måde, at musik og støj ikke virker generende for de omkringboende. Dette gælder også på hele afdelingens område, når selskabets gæster forlader lokalerne.

Bolighavende medlemmer kan reservere lokalerne indtil 1 år forud den givne lejedato. Reservation kan kun ske til eget brug.

Ikke-beboere kan reservere indtil 6 måneder forud for givne lejedato.

Afbestilling. Såfremt lokalerne afbestilles senest en måned forud for reservationen betales et gebyr på kr. 50. Sker afbestillingen mindre end én måned forud for reservationen betales et gebyr på kr. 100.

Konfirmationer har første prioritet i foråret og ønsker om leje af selskabslokalerne skal indsendes skriftligt til kontoret. Er der ved det tidligste reservationstidspunkt 1 år før konfirmationsdatoen, flere ønsker om leje på samme dato, er det hvor længe beboeren har boet i boligforeningen (uden ophør), der afgør reservationen.

Internetforbindelse er der i lokalerne i Kildehøjen.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus