Oversigt og priser

Priser pr 1. januar 2024

Adresse Antal pers. Pris for beboere Pris ej beboere*
Langengevej v/ nr 4 50 kr. 1.669,00 kr. 3.206,00
Kildehøjen nr 8 (A) 60 kr. 1.989,00 kr. 3.848,00
Kildehøjen nr 2 (B) 40 kr. 1.669,00 kr. 3.206,00

Lejere som ikke er beboere i boligforeningen skal betale et depositum på kr. 1.500,00 ved leje af et selskabslokale.

*) Beboere i afdeling 20, Egå Mosevej er ikke med i den fælles udlejningsaftale og betaler derfor det samme, som dem der ikke er beboere.

Ønsker du at leje lokalet ekstra dage i umiddelbar tilknytning til hoved arrangementet, betales 50 pct. af ovenstående takster pr. ekstra dag.

Når lokalet er bestilt modtager du en kontrakt, som du underskriver og sender retur til kontoret. Betaling for lokalet skal ske cirka en måned før brug.

Ved afbestilling:
Afbestilles lokalet mindre end en måned forud for arrangementet betales et gebyr på kr. 100,-
Afbestilles lokalet senest en måned forud for arrangementet betales et gebyr på kr. 50,-

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus