Afdeling 27 Skæring Fælled

Regler for husdyr

Regler for husdyr i afd. 27 – Skæring Fælled

1. Der må maksimalt holdes én hund eller én kat
2. Husdyret skal registreres ved boligforeningen via nedenstående blanket.
3. Hunde skal være forsikret, så eventuelle skader dækkes.
4. Hunde som ikke er lovlige i Danmark, er ikke tilladt. Det gælder også besøgende hunde.
5. Hunde skal altid være i snor.
6. Luftning af husdyr skal ske udenfor boligforeningens område. Hvis uheldet alligevel er ude, skal alle efterladenskader samles op. Den brugte hundepose skal i affaldscontaineren og må under ingen omstændigheder smides i naturen.
7. Overtrædes reglerne vil det medføre at husstanden tilladelse til husdyr inddrages.
8. Afdelingen kan én gang om året omstøde beslutningen om husdyrhold.

Reglement opdateret den, 27. juni 2023

Blanket indsendes til boligforeningen 10. marts 1943 straks efter anskaffelsen af husdyr
———————————————————————————————————————————–

Navn: _________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________
Type af husdyr: __________________________________________________
Race:__________________________________________________________
Eventuel chip/tatoveringsnummer:¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________

Udfyldes ved registrering af hund:
ID i Dansk Hunderegister:__________________________________________
Forsikringssalskab:_______________________________________________
Policenummer:__________________________________________________

Kontakt Varmemesteren

Afdeling 27, Skæring Fælled serviceres fra Fællesskab på tværs som består af:

 

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Har du brug for hjælp, bedes du kontakte nedenstående varmemesterkontor:
Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.30
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk

Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus