Afdeling 20 Egå Mosevej

Regler for husdyr

I forbindelse med tilladelse til husdyrhold skal følgende reglement overholdes:

1.Hver husstand må kun holde én hund.
Hunden skal anmeldes til registrering hos varmemesteren på nedenstående blanket.

2.Enhver boligtager der holder husdyr, skal sørge for at dette ikke er til gene for de øvrige beboere.

3.Hunde skal altid, når de færdes udenfor boligen, føres i snor. Hunden må ikke luftes på fællesarealerne og legepladsen. Såfremt en hund forretter sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det boligtageren at fjerne dens efterladenskaber.

4.Hunden skal altid bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, som angiver ejerens navn og adresse.

5.Hunden skal være forsikret, således at eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Forsikringsselskabets navn, police-nummer med videre skal oplyses.

6.Hunden skal holdes vaccineret efter gældende regler.

7.I tilfælde af berettiget klage over husdyret kan tilladelsen til husdyrhold inddrages.

8.Afdelingsmødet kan én gang om året omstøde beslutningen om husdyrhold.

 


 

HUND    [   ]
Hundens race:___________________________________________________________

Hundens forsikringsselskab og policenr.:______________________________________

Ejers navn:_______________________________________________________

Ejers adresse: _________________________________________________________

 

Vedtaget på ekstraordinær afdelingsmøde den 8. februar 2018

Kontakt Varmemesteren

Anders Nielsen
Varmemesteren træffes i området
mandag og onsdag mellem 7.00 og 15.30
fredag mellem 7.00 og 12.00
Telefontid:
Mandag, onsdag, fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 6463 5802

Mail: vm20@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus