Afdeling 20 Egå Mosevej

Regler for lån af trailer

Vilkår for lån af Trailer afd. 20 Egå Mosevej:

Traileren er varmemesterens arbejdsredskab.
På hverdage udlånes traileren derfor ikke af hensyn til varmemesterens planlægning.

Traileren kan ifølge aftale lånes af afdelingens beboere i weekenden
fra fredag kl. 12:00 til søndag aften kl.23:59

I weekender kan traileren lånes ved henvendelse til bestyrelsen på mail: bestyrelsenafd20@vejlby-bf.dk
(skriv gerne fra og til tidspunkt, af hensyn til andre der måtte have brug for den)
I svaret vil fremgå hvor man kan hente nøglen til traileren.

BEMÆRK: Det er et gode at kunne låne traileren, det er ikke en ret.
udlån vil på bedste vis blive imødekommet. (book gerne et par dage i forvejen

For lån af traileren gælder altid_

 1. Trailer kan kun lånes af beboer i afdelingen.
 2. Det er ikke tilladt at benytte trailerne i erhvervsmæssigt øjemed, dvs. udlån til tredjemand eller til kørsel der honoreres.
 3. Der er ikke tegnet forsikring på traileren, så låneren er selv erstatningspligtig. En trailer er normalt dækket af bilens ansvarsforsikring, tjek evt. med dit forsikrings selskab.
 4. Det er lånerens pligt at sikre at kørsel foregår efter færdselslovens regler.
 5. Hvis der sker skader på traileren, skal dette straks meddeles til bestyrelsen,
  og reparation vil ske for lånerens regning.
 6. Efter endt udlån skal traileren afleveres tømt og rengjort.
 7. Der vil blive opkrævet betaling for manglende tømning og rengøring.
 8. Bestyrelsen kan til enhver tid sætte en beboer i karantæne, hvis lånevilkår ikke efterleves.
 9. Ved gentagne misligholdelse af ovennævnte regler, vil administrationen blive orienteret,
  med de deraf følgende konsekvenser.

Vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde 02-11-2022

Bestyrelsen afd. 20

Kontakt Varmemesteren

Anders Nielsen
Varmemesteren træffes i området
mandag og onsdag mellem 7.00 og 15.30
fredag mellem 7.00 og 12.00
Telefontid:
Mandag, onsdag, fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 6463 5802

Mail: vm20@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus