Afdeling 9 Mosevænget

Regler for husdyr

I forbindelse med tilladelse til husdyrhold skal følgende reglement overholdes

1. Hver husstand må kun holde én hund eller én kat.

2. Følgende hunde er ikke tilladte, hvilket også omfatter besøg. Hunde der er – eller har været – involveret i organiserede hundekampe. Hunde der er bidske eller virker truende og begrundet volder frygt blandt beboerne eller andre husdyr. Boligforeningen kan pålægge hundeejeren at fremvise en adfærdsattest fra en hundepsykolog eller anden fagekspert, der er godkendt af Dansk Kennelklub. Følgende hunderacer og typer der er forbudt: Såkaldte ”muskelhunde” eller kamphundetyper som Pitbulltyper, Tosa, Amerikansk Bulldog og Amerikansk Staffordshire Terrier samt enhver krydsning eller blanding med én eller flere af nævnte racer. Rottweiler, Dobermann og Irsk Ulvehund samt enhver krydsning eller blanding med én eller flere af nævnte racer.

3. Der påhviler enhver boligtager, der holder husdyr, at sørge for at dette ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylen eller ved lugt, hærværk eller bidsk optræden eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere.

4. En hund eller kan skal udenfor boligen bæres i halsbånd, som er forsynes medet skilt, der er angiver ejernes navn og adresse.

5. Hvis tilladelsen vedrører en hund, skal denne til stadighed være forsikret, således af eventuelle skader, som huden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Ved tilladelse til husdyrhold gives oplysninger, som kan identificere dyret, såsom race, alder, farve og navn. Desuden forsikringsselskabets navn og policenummer.

6. En hund skal altid føres i snor udenfor boligen. En hund må ikke luftes på legepladser og boligtageren er ansvarlig for, at dem ikke forurener afdelingens firarealer og grønne områder. Såfremt en hund forretter sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det boligtageren at fjerne dens efterladenskaber.

7. En kat holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for naboer og andre beboere. Herunder skal der især drages omsorg for, at katten ikke forretter sin nødtørft i sandkasserne.

8. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelsen til husdyrhold umiddelbart blive inddraget.

9. Hvis tilladelsen til husdyrhold tilbagekaldes på grund af en berettiget klage, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at husdyret fjernes fra boligen. Såfremt dette påbud ikke straks efterkommes, betragtes det som misvedligeholdelse af lejemålet.


 

Race: ___________________________  Farve: _______________________ Dyrets navn_____________
Alder: ___________________________ Højde: _______________________ Køn: ___________________

Øretatovering eller andet kendetegn: ________________________________________________________________
Forsikringsselskab:______________________________________________________________________________
Police nummer:_________________________________________________________________________________
Navn:________________________________________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________________________
Underskrift: ____________________________________________________________________________________

November 2011      1

per_nielsen  marianne_steb_henriksen

Kontakt Varmemesteren

Per Nielsen, Marian Stab Henriksen
Kontor: Langengevej 85
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 4421
Mail: vm04@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus