Boligforeningens Generalforsamling den 17. maj 2023 – kl. 19 i Vejlby Lokalcenter – Endelig dagsorden med bilag

Den årlige ordinære GENERALFORSAMLING afholdes på
Lokalcenter Vejlby, Vikær Toften 6, 8240 Risskov
onsdag den 17. maj 2023, kl. 19.00

Dørene åbnes kl. 18.30. Kom venligst i god tid så indskrivningen til generalforsamlingen er færdig,
og alle er på plads til kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Årsregnskab for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022
5. Budget for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024
6. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg for 2 år er:

Gitte Andersen afdeling 10 (ønsker genvalg)
Per Knudsen afdeling 20 (ønsker genvalg)
Tom Niekrenz afdeling 10 (modtager ikke genvalg)

8. Valg af suppleanter for 1 år.

9. Valg af revisor
På valg er: Ernst & Young P/S

10. Eventuelt.

Foreningens regnskab og budget fremsendes i forbindelse med endelig dagsorden.

Regnskaber for afdelingerne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

I løbet af aftenen vil der blive serveret Øl/vand og sandwich.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Risskov, den 9. maj 2023

Årsberetning 2023
Budget 2024
Regnskab 2022
Endelig dagsorden for Boligforeningen 10. marts 1943 generalforsamling 2023

Aktuelt fra Kommende begivenheder

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus