Afd. 8 Tranekærparken


Opfølgning på afdelingsmødet den 15.9.2021

Kære beboere i Tranekærparken Punkt 12 “Forslag om entredør/sikkerhedsdør” blev vedtaget med flertal på afdelingsmødet, med forbehold for at nye entredøre falder indenfor råderetsområdet. Sagen er nu undersøgt af administrationen hos Boligselskabernes Landsforening, og her har vi fået et klart… Læs mere

Fælles drift i afdeling 1, 8, 14 og 18

BEDRE SERVICE TIL ALLE! Pr. 3. april 2018 vil varmemestrene Svend, Anders, Kim og Mariann arbejde sammen på tværs af afdelingerne. Formålet med denne fællesdrift er at skabe: • Bedre beboerservice • Bedre arbejdsmiljø for varmemestrene • Besparelser i driften… Læs mere

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus