Afd. 8 Tranekærparken


Info omkring varmemestre i afd. 1, 8, 14, 18 og 24

Kære beboere Varmemester Svend Jørgensen er med udgangen af oktober stoppet som varmemester i boligforeningen. Vi har derfor aftalt, at jeres tilbageværende varmemestre Kim og Henrik i samarbejde betjener jeres afdelinger indtil vi finder en mere permanent løsning. I vil… Læs mere

Nye elaftaler med Energi Danmark og NRGI Elhandel A/S

Til beboere som betaler a conto el til Boligforeningen. Boligforeningen har pr. 1. januar 2023 forhandlet nye el aftaler med Energi Danmark og NRGI Elhandel A/S, el-aftalerne vedrører de beboere som betaler a conto el til boligforeningen. Pr. 1. januar… Læs mere

Info om ny affaldssortering i 2023

I løbet af sensommeren og efteråret 2023 skal vi til at sortere vores affald på en ny måde. De beboere som bor i afdelinger med fælles affaldspladser, vil opleve at der kommer flere affaldscontainere at sortere i. De beboere som… Læs mere

Fælles drift i afdeling 1, 8, 14 og 18

BEDRE SERVICE TIL ALLE! Pr. 3. april 2018 vil varmemestrene Svend, Anders, Kim og Mariann arbejde sammen på tværs af afdelingerne. Formålet med denne fællesdrift er at skabe: • Bedre beboerservice • Bedre arbejdsmiljø for varmemestrene • Besparelser i driften… Læs mere

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus