Invitation til orienteringsmøde i afdeling 8, Tranekærparken tirsdag den 11. juni 2024 kl. 18.30 i Kildehøjen 8 – Lokale A

Kære beboere i Tranekærparken

Helhedsplan i Tranekærparken
Du inviteres til informationsmøde om den kommende renovering i Tranekærparken.
tirsdag den 11. juni 2024 kl. 18.30 i Kildehøjen nr 8 – lokale A

Mødet er et informationsmøde for jer beboere, om de tanker og idéer vi har gjort os i forbindelse
med den kommende renoveringen. Der skal ikke stemmes ja/nej til projektet endnu – den del
kommer først på et senere tidspunkt.

På mødet deltager boligforeningens rådgivere Birgitte Hansen og Karin Gam Hansen fra D.A.I.,
administrationen samt afdelingsbestyrelsen.

På mødet vil der være en sanwich samt øl og vand.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Tranekærparken

Aktuelt fra Afd. 8 Tranekærparken

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus