Info omkring varmemestre i afd. 1, 8, 14, 18 og 24

Kære beboere

Varmemester Svend Jørgensen er med udgangen af oktober stoppet som varmemester i boligforeningen.

Vi har derfor aftalt, at jeres tilbageværende varmemestre Kim og Henrik i samarbejde betjener jeres afdelinger indtil vi finder en mere permanent løsning.

I vil i spidsbelastningssituationer kunne opleve, at varmemestre fra andre afdelinger betjener jeres afdelinger.

I vil derfor ligeledes også kunne opleve længere sagsbehandlingstid på almindelige beboerhenvendelse.

Skal du have fat i din varmemester, bedes du henvende dig på varmemestrenes fællesmail vm08@vejlby-bf.dk eller på tlf: 86 21 16 26. Personlig fremmøde kan ske i deres udvidede træffetid fra 8.30 – 9.30 i pavillonen, Tranekærparken 7D, overfor nr. 13.

Undlad venligst at benytte varmemestrenes private numre, som kun er beregnet til uopsættelige henvendelser uden for normal arbejdstid.

Varmemestrene kan kun kontaktes uden for normal arbejdstid (efter kl. 16.00 mandag-fredag og efter kl. 12.00 fredag), hvis der er tale om et akut opstået problem.

Eksempler på akutte skader:

Eksempler på ikke-akutte skader:

Med venlig hilsen

Bjarne Wissing

Direktør

Aktuelt fra Afd. 1 Dybbølvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus