Afdeling 10 Vejlby Vænge

Regler for husdyr

1.Der må maksimalt holdes et husdyr pr. husstand

Dog er følgende hunde ikke tilladt, som også gælder besøg

a. Hunde, der – eller har været – involveret i organiserede hundekampe
b. Hunde, der er bidske eller virker truende og begrundet volder frygt blandt beboer eller andres husdyr
Boligforeningen kan pålægge hundeejeren at fremvise en adfærdsattest fra en hundepsykolog eller en  anden fagekspert, der er godkendt af Dansk Kennelklub
c. Følgende hunderacer og – typer: Såkaldte ¨muskelhunde¨ eller kamphunde. Dvs. Pitbulltyper, Tosa
Amerikanske staffordshire Terrier samt enhver krydsning eller blanding med en eller flere af de nævnte  hundetyper.
d. Ved tvivl om hundens afstamning kan boligforeningen pålægge hundeejeren at fremvise en attest fra dyrlæge eller anden fagekspert, der er godkendt af Dansk Kennelklub

2. Der påhviler enhver boligtager, der holder husdyr at sørger for, at husdyret ikke ved støj, herunder langvarig gøen, hylen, lugt eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere.

3. Hunden skal altid. Når den færdes på ejendommen uden for huset, føres i snor. En kat skal holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for andre beboere. Herudover skal der især drages omsorg for, at katten ikke forretter sin nødtørft i sandkasserne.

4. Hunden må ikke luftes på legepladser eller afdelingens øvrige områder, der henstilles til, at man lufter hunden udenfor bebyggelsen. Skulle uheldet være ude, skal ejeren selv sørge for at fjerne hundens efterladenskaber.

5. Hunden skal være forsikret, således at eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet.
a. Hunden skal have lovpligtig ansvarsforsikring. Forsikringsselskabets navn, policenummer, m.v. skal oplyses. Det påhviler ejerne at rette henvendelse til boligforeningen, hvis der sker ændringer
b. Hunden skal være vaccineret efter gældende lov.
c. Hunden skal have lovpligtig ID – mærkning (øretatovering eller elektronchip)
d. Hunden skal have lovpligtig hundetegn
e. Dokumentation for overstående skal fremvises ved indflytning eller anskaffelse af hunden, og skal altid fremlægges mod forespørgsel fra boligforeningen

6. Overtrædelse at ovenstående regler vil medføre, at husstandens tilladelse til husdyrhold omgående inddrages.

7. Hvis tilladelsen inddrages, som nævnt under pkt.6, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at husdyret fjernes fra boligen, og boligtageren er bekendt med, at overtrædelsen af betingelserne bevirker, at lejemålet betragtes som misligholdt.

Vedtaget april 2010

 

Klip…………………………………………………………….klip…………………………………………………………………

Race eller type:____________________________________________________________________________                                                             (eks. puddel eller afstamningsrace ved krydsning)
ID i Dansk Hunderegister: ___________________________________________________________________
Forsikringsselskab:_________________________________________________________________________
Police nummer:___________________________________________________________________________
Navn:__________________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________________
____________________________________
Underskrift

 

Juli 2012

michael_rotmann1

Rob Hilliard

Kontakt Varmemesteren

Mikael Rothmann, Marianne Henriksen, Rob Hilliard, Peter Myken Jørgensen
Kontor: Vejlby Vænge
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1443
Mail: vm10@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus