Afdeling 12 Kildehøjen

Praktiske oplysninger

Afdelingsbestyrelsen vil i det følgende udstyre dig med praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan være dig og din familie til hjælp som beboere i Kildehøjen.

Husk også at gennemlæse afdelingens Vedligeholdelsesreglement, Ordensreglement og Regler for husdyr,  der er vedtaget af Kildehøjens beboere og dermed afspejler, hvordan vi gerne vil passe på vores dejlige boligområde.

I Facebook-gruppen Kildehøjen 8240 informerer beboerne hinanden om stort og småt, og afdelingsbestyrelsen bruger siden til information om begivenheder og aktiviteter.

Referater fra bestyrelses- og afdelingsmøder finder du hér på hjemmesiden, mens invitationer og generel information bliver hustandsomdelt.

Vi håber, du/I bliver glad for at bo i Kildehøjen og hvis du har spørgsmål, kan du til enhver tid kontakte boligforeningen, varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen.

Hjælp uden for varmemesters arbejdstid!

Ved akut opståede skader (fx sprunget vandrør, strømsvigt), du ikke selv kan udbedre, kontakt varmemesteren. Udenfor varmemesterens åbningstid, se hér. Hvis du selv bestiller en håndværker, er det for egen regning.


Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af 5 beboer, som er valgt af afdelingens beboere og har til opgave ”at fungere som tillidsmand” for alle beboere og samarbejde med hovedbestyrelsen, administrationen og viceværten om afdelings drift og økonomi.
Bestyrelsen arrangerer også forskellige sociale arrangementer for beboerne. Du kan se navne og kontaktoplysninger under Menupunktet Afdelings bestyrelsen.


Affald

Vi sorterer affald efter Aarhus kommunes regler. Hver bolig har en grøn spand til restaffald, der tømmes hver anden uge og en sort spand til papir, glas, metal og plast.
Har du for meget restaffald, kan du bestille en større spand ved at kontakte administrationen.
Overskydende restaffald, pap og andet brændbart, der ikke kan være i dine spande, må du også komme i den blå container. Den er kun til småt brændbart.
Storskrald stilles ved siden den blå container, efter varmemesterens anvisninger.
Vi opfordrer til, at du afleverer brugbare ting til genbrugsbutikker. Små brugbare ting, man vil give videre til andre, må stilles på hylden i vaskehuset.
Haveaffald lægges ved siden af den blå container. Smid IKKE jord, grus, urtepotter eller plasticsække sammen med det grønne affald. Snak med varmesteren om, hvor du kan gøre af det. Have fliser placeres ved varmesterens garage
Container til genbrugstøj findes ved varmemesterens garage.


Facebook

Beboerne har en facebookgruppe Kildehøjen 8240. Vi bruger den til at dele informationer og ting med hinanden, og her er som regel altid hjælp at hente, hvis du løber ind i et problem.


Flag

Flag til flagstangen findes i skuret ved indgangen til gård 11. Vaskehusnøglen passer til låsen. Gård 9´s flag kan lånes i nr. 62, og flaget i gård 11 kan lånes i nr. 128.


Fællesarealer

På legepladserne er der opsat bor bænkesæt, og i gård 10 er der en fastmonteret grill, som alle beboerne i Kildehøjen frit kan benytte. Man skal bare gøre rent og rydde of efter sig.
Se ordensreglementet for regler for ro og god opførsel. Vi hjælper hinanden med at værne om vores grønne områder.


Fælleshus

Kildehøjen har et fælleshus med plads til 30 – 40 gæster. Det kan lånes gratis af beboerne og kun til eget brug, som f.eks. børnefødselsdag, madklub og andre arrangementer, man ikke har plads til hjemme.
Det er IKKE et festlokale, og der er regler for hvornår der skal være ro. Dette skal respekteres af hensyn til naboen.
Se i menupunktet, hvordan du reserverer det.


Gæsteværelse

Kildehøjen har et gæsteværelse, som kan lejes af beboerne, til overnattende gæster. Det er ikke tilladt at videreudleje det. Se i menupunktet Lej Kildehøjens gæsteværelse, hvordan du reserverer det.


Haver

Det er lejerne ansvar at haver og gårdhaven holdes ved lige og fremstår, så de ikke skæmmer området. Se reglerne for haver, hegn og udearealer i vedligeholdelsesreglementet og ordensreglementet.
Hver gård har en græsslåmaskine til fri afbenyttelse (de hænger på et skur inde i hver gård). Husk at rengøre plæneklipperen for græs efter brug. Hvis plæneklipperen er i stykker, skal du kontakte varmemesteren.
Vi har fælles trillebøre og nogle få haveredskaber til fri afbenyttelse. Du finder dem i skuret ved indgangen fra p-pladsen til gård 11. Husk at stille dem tilbage, så snart du er færdig med at brug det.
Det er ikke tilladt at opsætte hegn for enden af haven eller siden af haven, som vender ud mod fællesarealerne.
Vær opmærksom på, at der er regler for hvordan hegn mod gårdsiden må se ud, og hvor højt det må være. Det er vigtigt, at du læser vedligeholdelsesreglementet, inden du sætter hegn m.m. op.


Hække

Lejerne skal selv klippe hæk ind- og udvendigt mindst en gang årligt. Hækken skal være klippet senest 1. august.
Vær opmærksom på, at du skal være enig med naboen om, hvor langt hækken må klippes ned, og at baghækken højst må være 180 cm.
Vi har en fælles hækkeklipper. Den finder du også i skuret ved indgangen til går 11. Skriv dig på sedlen, når du henter og afleverer hækkeklipperen, så andre kan se, hvor den er.
Nøglen til vaskehuset passer også til låsen på skuret.


Husdyr

Beboerne i Kildehøjen har besluttet, at man ikke må have hund eller kat i afdelingen. Læs mere herom i ordensreglementet. Hvis man har besøg af gæster med hund, er det lejerens ansvar, at disse ikke generer naboerne. Besøgende hunde må ikke medtages på fællesarealerne, såsom legepladser, fælleshus, vaskeri og gæsteværelse.


Kælderhøjen

Vi har et kælderlokale under vaskehuset, som tidligere har været indrettet til brug for beboerne. Det har stået ubenyttet et stykke tid og trænger til at få nyt liv. Det kan stadig lånes af beboerne til eget brug.


Legepladser

Legepladserne er anlagt af beboerne igennem årene, og alle er til friafbenyttelse. Afdelingen har nogle spil og bål-sæt med grill og pander, som kan lånes i skuret ved gård 11.


Opladning af elbil

På kildehøjens p-plads ud for gæsteværelset er der en e-on ladestander til elbil.
Pladsen er reserveret til opladning, og må ikke bruges til parkering.
Det er god “ladestil” at flytte bilen, så snart den er ladet op.
Læg evt. dit telefonnummer i vinduet, så andre kan kontakte dig, hvis de har brug for en opladning.


Parkering

Biler m.m. skal parkeres i de opmærkede båse på Kildehøjens p-plads. Det er ikke tilladt at parkere i gårdene eller på de små stier rundt omkring i området.
Campingvogne, trailere og vare-/lastvogne skal parkeres i området omkring affaldsøen/overfor selskabslokalerne, så der er plads til personbiler tæt på boligerne.
Langtidsparkering over 14 dage er ikke tilladt.


Stiger

Der hænger en stige på husmuren ind til hver enkelt gård. Husnøglen passer til stigerne. Efter brug skal stigerne afleveres samme sted.
Den korte stige, der hænger på gavlen af nr. 124 - skråt over for indgangen til fælleshuset - kan man bruge, når man vil pudse vinduet indvendigt i trappeopgangen i 4- og 5-rums boligerne.


Trækvogn

Ved varmemesterens garage står en stor trækvogn, som kan bruges til ind -/og udflytning. Trækvognen bestilles hos varmemesteren.


Vaskeriet

Afdelingen har fællesvaskeri, hvor du kan vaske, tørre og rulle tøj. Med og uden tidsbestilling. Du kan læse mere under menupunktet Vaskeriet.


Vedligeholdelse af boligen

Når du flytter ind i et rækkehus i Kildehøjen, overtager du samtidig den indvendige vedligeholdelse. Boligforeningen vil informere dig om, at du har en vedligeholdelseskonto til dette formål. Vedligeholdelses-kontoen kan bruges til fx maling af diverse overflade herunder håndværkerudgifter. Gør du det selv kan afdækningstape, pensler m.m. også købes over kontoen.
Boligforeningen har rekvisitionsaftaler med en række malerforretninger og firmaer. Læs mere på Istandsættelse af din bolig.
Læs mere i vedligeholdelsesreglementet og regler for vedligeholdelse af boligen.

Kontakt Varmemesteren

Simon Møller
Kontor: Kildehøjen 122
Kontortid: Mandag-torsdag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 3954
Mail: vm12@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus