Afdeling 12 Kildehøjen

Praktiske oplysninger

Afdelingsbestyrelsen vil i det følgende udstyre dig med praktiske oplysninger, som forhåbentlig kan være dig og din familie til hjælp som beboere i Kildehøjen.

Husk også at gennemlæse afdelingens Vedligeholdelsesreglement, Ordensreglement og Regler for husdyr,  der er vedtaget af Kildehøjens beboere og dermed afspejler, hvordan vi gerne vil passe på vores dejlige boligområde.

I Facebook-gruppen Kildehøjen 8240 informerer beboerne hinanden om stort og småt, og afdelingsbestyrelsen bruger siden til information om begivenheder og aktiviteter.

Referater fra bestyrelses- og afdelingsmøder finder du hér på hjemmesiden, mens invitationer og generel information bliver hustandsomdelt.

Vi håber, du/I bliver glad for at bo i Kildehøjen og hvis du har spørgsmål, kan du til enhver tid kontakte boligforeningen, varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen.

Hjælp uden for varmemesters arbejdstid!

Ved akut opståede skader (fx sprunget vandrør, strømsvigt), du ikke selv kan udbedre, kontakt varmemesteren. Udenfor varmemesterens åbningstid, se hér. Hvis du selv bestiller en håndværker, er det for egen regning.


Haver

Det er lejerne ansvar at haver og gårdhaven holdes ved lige og fremstår, så de ikke skæmmer området. Se reglerne for haver, hegn og udearealer i vedligeholdelsesreglementet og ordensreglementet.

Hækkeklipning

Lejerne skal selv klippe deres hæk ind og udvendigt mindst en gang årligt. Hækken skal være klippet senest 1. august. Vær opmærksom på, at du skal være enig med naboen om, hvor langt hækken må klippes ned, og at baghækken højst må være 180 cm.

Hegn og plankeværk

Det  er ikke tilladt at opsætte hegn for enden og siden af haven ud mod fællesarealerne. Der er desuden en regel for, hvordan plankeværk på gårdsiden af boligerne skal se ud. Se vedligeholdelsesreglementet  inden du opfører plankeværk.

Stiger

Hver gård har sin en stige, som hænger på husmuren ind til hver enkelt gård. Husnøglen passer til stigerne. Efter brug skal stigerne afleveres samme sted. Den korte stige, der hænger på gavlen af nr. 124 - skråt over for indgangen til fælleshuset - kan man bruge, når man vil pudse vinduet indvendigt i trappeopgangen i 4 og 5 rums boligerne.

Plæneklipper

Hver gård har en græsslåmaskine til fri afbenyttelse (de hænger på et skur inde i hver gård) Husk at rengøre plæneklipperen for græs efter brug. Hvis plæneklipperen er i stykker, skal du kontakte varmemesteren.

Hækkeklipper

Vi har en fælles hækkeklipper. Den finder du i skuret ved indgangen til går 11. Skriv dig på sedlen, når du henter og afleverer hækkeklipperen.

Haveredskaber, legeredskaber mm.

I skuret ved indgangen fra p-pladsen til gård 11, har vi et skur, der indeholder forskellige haveredskaber og legeredskaber til fri afbenyttelse, f.eks. Vollyballnet, bonfire pander og grillrist, trillebør, hækkeklipper mv. Stil venligst tingene tilbage, når du er færdig med at bruge dem. Vaskehusnøglen passer til låsen

Trækvogn

Ved varmemesterens garage står en stor trækvogn, som kan bruges til ind -/og udflytning. Trækvognen bestilles hos varmemesteren.


Vedligeholdelse af boligen

Når du flytter ind i et rækkehus i Kildehøjen, overtager du samtidig den indvendige vedligeholdelse. Boligforeningen vil informere dig om at du har en vedligeholdelseskonto til dette formål. Vedligeholdelses-kontoen kan bruges til gulvbelægning og overfladebehandlinger – fx maling af diverse overflader. Afdækningstape, pensler m.m. kan også købes over kontoen. Læs mere i vedligeholdelsesreglementet.

Boligforeningen har rekvisitionsaftaler med en række malerforretninger og firmaer. Læs mere på Istandsættelse af din bolig.


Husdyr

Beboerne i Kildehøjen har besluttet, at man ikke må have hund eller kat i afdelingen. Læs mere herom i ordensreglementet. Hvis man har besøg af gæster med hund, er det lejerens ansvar, at disse ikke generer naboerne. Besøgende hunde må ikke medtages på fællesarealerne, såsom legepladser, fælleshus, vaskeri og gæsteværelse.


Affald

Vi sorterer vores affald. Til gengæld slipper vi for at køre til genbrugspladsen.

Affaldspladsen er ved P-pladsen til venstre for vuggestuen. Her findes plads til grønt affald. Smid ikke jord, grus, urtepotter eller plasticsække sammen med det grønne affald.

Der er en container til brændbart affald (kan låses op med vaskehusnøglen), plads til storskrald, sorteringsstativer til mindre fliser/keramik/porcelæn og elektronik. Spørg varmemesteren, hvis du er i tvivl.

En container til genbrugstøj findes ved siden af varmemesterens garage.

Affaldsspand

Hver husstand har en almindelig, grøn affaldsspand, der bliver tømt hver 2. uge. Har du behov for en større affaldsspand, kan sådan en anskaffes. Du skal blot tage kontakt boligforeningens administration og høre nærmere herom. Du må også komme brændbart restaffald i den blå container. Hver husstand har også en sort affaldsspand til papir, plastic, glas og metal, som bliver tømt hver 4. uge.


Flag

Flag til flagstangen findes i skuret ved indgangen til gård 11. Vaskehusnøglen passer til låsen. Gård 9´s flag kan lånes i nr. 62, og flaget i gård 11 kan lånes i nr. 128.


Parkering

Biler m.m. skal parkeres på Kildehøjens p-plads. Det er ikke tilladt at parkere motorkøretøjer i gårdene eller på de små stier rundt omkring i området.

Campingvogne, trailere og vare-/lastvogne skal parkeres i området omkring affaldsøen / overfor selskabslokalerne, så der er plads til personbiler tæt på boligerne. Langtidsparkering over 14 dage er ikke tilladt.


El-delebil

Afdelingen har  en delebil gennem TADAA. Se mere under punktet El-delebil og i Facebook-gruppen ”El delebilen ved Kildehøjen".


Vaskeriet

Ved indflytning udleveres en nøgle til vaskeriet og en vaskebrik der er kodet specielt til din bolig. Forbruget påføres den følgende måneds huslejeopkrævning og beløbet for vaskeri kan ses på pbs-opkrævningen.

I vaskeriet bestilles vasketiderne ved hjælp af vaskebrikken. Man kan højst reservere 3 maskiner ad gangen. (1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Maskinerne 7 og 8 er til klatvask og kan ikke forudbestilles. Tørretumblere og rullen kan heller ikke forudbestilles.

Bemærk, at beboerne har besluttet, at der ikke må bruges vaske- og skyllemiddel med parfume i maskinerne 1, 2 og 3. Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel i alle maskiner. Hvis du bruger pulver, skal der højst bruges 1 dl, så der ikke efterlades en masse rester.

En vasketur skal påbegyndes senest 10 minutter efter vasketurens start. Hvis dette ikke sker, kan vaskemaskinerne reserveres af andre beboere. Vaskeriet lukker ned kl. 21.00 af hensyn til de nærliggende husstande.

Efter brug skal maskinernes rengøres og afleveres i pæn stand til næste beboer.

Man bedes fjerne sit tøjet hurtigst muligt efter vask og tørring.

Forekommer der ødelagt tøj efter vask eller tørring i maskinerne, skal der rettes henvendelse til administrationen. Vi gør dog opmærksom på, at boligforeningen kun kan være behjælpelig med dette, hvis maskinen er i stykker.

Hvis du oplever fejl med maskinerne, skal du sætte en seddel på maskinen og straks rette henvendelse til varmemesteren.

anders_s_jensen

Kontakt Varmemesteren

Anders S. Jensen
Kontor: Kildehøjen 122
Kontortid: Mandag-torsdag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 3954
Mail: vm12@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus