Afdeling 19 Langengevej

Råderet

GENERELT  OM  RÅDERET

Råderetten giver dig mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov.

Der skelnes mellem FORBEDRINGSARBEJDER og FORANDRINGSARBEJDER:

Forbedringsarbejder forøger værdien af det lejede og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves retablering ved fraflytning.

Forandringsarbejder forøger ikke værdien af det lejede og giver ikke ret til godtgørelse. Forandringsarbejder kan være permanente, eller arbejder der kræves retableret. Hvis der forlanges retablering, skal der i visse tilfælde betales et depositum som sikkerhed for udgiften til retablering.

Kontakt altid boligforeningen
Inden du gør brug af råderetten, er det vigtigt, at du har boligforeningens skriftlige accept til forbedringen eller forandringen i boligen.
Du er altid velkommen til at kontakte boligforeningen om spørgsmål til råderetten, idet vi gerne hjælper med råd og vejledning, inden du går i gang.

Du kan også læse om råderetten på BL’s hjemmeside

Råderet og individuelle forbedringer

Forbedringsarbejder med godtgørelse er følgende:

1. Energibesparende foranstaltninger.
2. Andre ressourcebesparende foranstaltninger. For eksempel vandbesparende foranstaltninger.
3. Etablering, forbedring og renovering af bad, WC og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
4. Tekniske installationer.

Forbedringsarbejder udenfor boligen uden godtgørelse er følgende:

Markiser

  • Det er tilladt at opsætte markiser på havesiden.
  • Markisens fabrikat og kvalitet skal godkendes af afdelingsbestyrelsen/inspektøren.
  • Ved opsætning skal man sikre sig, at markisen opsættes i samme højde som evt. andre markiser i samme husrække.
  • Farvevalg: Kun grå eller antracit.
  • Opsætning må kun foretages af en fagmand.
  • Hvis der vælges markise med motor, skal en elektriker involveres.
  • Markisen skal fremstå vedligeholdt og brugbar.
  • Fremstår den ikke vedligeholdt og brugbar, kan afdelingsbestyrelsen/inspektøren forlange markisen fjernet.
  • Eventuel bygningsbeskadigelse, som er en følge af markisen, skal reetableres for lejers regning.

Stalddøre
Udskiftning af køkkendøre til stalddøre.

per_nielsen  marianne_steb_henriksen

Kontakt Varmemesteren

Per Nielsen, Mariann Stab Henriksen
Kontor: Langengevej 85
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 4421
Mail: vm04@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus