Afdeling 19 Langengevej

Råderet

GENERELT  OM  RÅDERET

Råderetten giver dig mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov.

Der skelnes mellem FORBEDRINGSARBEJDER og FORANDRINGSARBEJDER:

Forbedringsarbejder forøger værdien af det lejede og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves retablering ved fraflytning.

Forandringsarbejder forøger ikke værdien af det lejede og giver ikke ret til godtgørelse. Forandringsarbejder kan være permanente, eller arbejder der kræves retableret. Hvis der forlanges retablering, skal der i visse tilfælde betales et depositum som sikkerhed for udgiften til retablering.

Kontakt altid boligforeningen
Inden du gør brug af råderetten, er det vigtigt, at du har boligforeningens skriftlige accept til forbedringen eller forandringen i boligen.
Du er altid velkommen til at kontakte boligforeningen om spørgsmål til råderetten, idet vi gerne hjælper med råd og vejledning, inden du går i gang.

Du kan også læse om råderetten på BL’s hjemmeside

Råderet og individuelle forbedringer

Forbedringsarbejder med godtgørelse er følgende:

1. Energibesparende foranstaltninger.
2. Andre ressourcebesparende foranstaltninger. For eksempel vandbesparende foranstaltninger.
3. Etablering, forbedring og renovering af bad, WC og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
4. Tekniske installationer.

Forbedringsarbejder udenfor boligen uden godtgørelse er følgende:

Markiser

• I rækkehusene er det tilladt at opsætte markise på havesiden.
• Farven på metalkassen skal være grå/hvis/sand/sort.
• Opsætning af markise og evt. el-tilslutning skal udføres fagligt korrekt.
• Markisen skal fjernes ved fraflytning, eller der skal foreligge en skriftlig aftale om, at den nye beboer overtager markisen og forpligtelsen til, at nedtage den ved fraflytning.
• Beskadiget murværk skal reetableres.
• Max. 3 meters udfald på markisen.
• Markisen må max. dække vinduer- og dørparti i bredden.
• Nøjagtig placering aftalens med driftschef inden opsætning.
• Ved misligholdelse kan boligforeningen kræve markisen fjernet.

Stalddøre
Udskiftning af køkkendøre til stalddøre.

Drivhus
Tilladelse til opførsel af drivhus på max 8 m2, uden godtgørelse ved fraflytning. Skal reetableres ved fraflytning, hvis ny indflytter ikke vil overtage vedligeholdelsespligten.
Fremstår drivhuset IKKE vedligeholdt og brugbar, kan afdelingsbestyrelsen/inspektøren forlange drivhuset fjernet.

per_nielsen  marianne_steb_henriksen

Kontakt Varmemesteren

Per Nielsen, Mariann Stab Henriksen
Kontor: Langengevej 85
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 4421
Mail: vm04@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus