Afdeling 19 Langengevej

Regler for husdyr

I forbindelse med tilladelse til husdyrhold skal følgende reglement overholdes:

1. Hver husstand må kun holde én hund eller én kat.

2. Enhver boligtager der holder husdyr, skal sørge for at dette ikke er til gene for de øvrige beboere.

3. Hunde skal altid, når de færdes udenfor boligen, føres i snor. Hunden må ikke luftes på fællesarealerne og legepladsen. Såfremt en hund forretter sin nødtørft et af de nævnte steder, påhviler det boligtageren at fjerne dens efterladenskaber.

4. En kat skal holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for naboer og andre beboere. Herunder skal der især drages omsorg for, at katten ikke forretter sin nødtørft i sandkasserne og de andre beboeres haver.

5. En hund eller en kat skal altid bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, som angiver ejerens navn og adresse.

6. Hunden skal være forsikret, således at eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Forsikringsselskabets navn, policenummer med videre skal oplyses.

7. Hunden skal holdes vaccineret efter gældende regler.

8. I tilfælde af berettiget klage over husdyret kan tilladelsen til husdyrhold inddrages.

9. Afdelingsmødet kan én gang om året omstøde beslutningen om husdyrhold.

 


 

KAT[   ]                       HUND   [   ]  
Hundens race:_____________________________________________________________

Hundens forsikringsselskab og policenr.:______________________________________

Ejers navn:________________________________________________________________

Ejers adresse: _____________________________________________________________

 

November 2011

per_nielsen  marianne_steb_henriksen

Kontakt Varmemesteren

Per Nielsen, Mariann Stab Henriksen
Kontor: Langengevej 85
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 4421
Mail: vm04@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus