Afdeling 5 Tværmarksvej

Regler for husdyr

1.Der må maksimalt holdes en hund eller en inde kat pr. husstand!

Dog er følgende hunde ikke tilladt,

a. Hunde, der – eller har været – involveret i organiserede hundekampe
b. Hunde, der er bidske eller virker truende og begrundet volder frygt blandt beboer eller andres husdyr
Boligforeningen kan pålægge hundeejeren at fremvise en adfærdsattest fra en hundepsykolog eller en  anden fagekspert, der er godkendt af Dansk Kennelklub
c. Følgende hunderacer og – typer: Såkaldte ¨muskelhunde¨ eller kamphunde. Dvs. Pitbulltyper, Tosa
Amerikanske staffordshire Terrier samt enhver krydsning eller blanding med en eller flere af de nævnte  hundetyper.
d. Ved tvivl om hundens afstamning kan boligforeningen pålægge hundeejeren at fremvise en attest fra dyrlæge eller anden fagekspert, der er godkendt af Dansk Kennelklub

2. Der påhviler enhver boligtager, der holder husdyr at sørge for, at husdyret ikke ved støj, herunder langvarig gøen, hylen, lugt eller på anden måde er til gene for de øvrige beboere.

3. Hunden skal altid. Når den færdes på ejendommen uden for huset, føres i snor. En kat skal holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for andre beboere. Herudover skal der især drages omsorg for, at katten ikke forretter sin nødtørft i sandkasserne.

4. Hunden må ikke luftes på legepladser og opholdsarealer. Skulle uheldet være ude, skal ejeren selv sørge for at fjerne hundens efterladenskaber.

5. Hunden skal være forsikret, således at eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet.
a. Hunden skal have lovpligtig ansvarsforsikring. Forsikringsselskabets navn, policenummer, m.v. skal oplyses. Det påhviler ejerne at rette henvendelse til boligforeningen, hvis der sker ændringer
b. Hunden skal være vaccineret efter gældende lov.
c. Hunden skal have lovpligtig ID – mærkning (øretatovering eller elektronchip)
d. Hunden skal have lovpligtig hundetegn
e. Dokumentation for overstående skal fremvises ved indflytning eller anskaffelse af hunden, og skal altid fremlægges mod forespørgsel fra boligforeningen

6. Overtrædelse at ovenstående regler vil medføre, at husstandens tilladelse til husdyrhold omgående inddrages.

7. Hvis tilladelsen inddrages, som nævnt under pkt.6, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at husdyret fjernes fra boligen, og boligtageren er bekendt med, at overtrædelsen af betingelserne bevirker, at lejemålet betragtes som misligholdt.

Vedtaget ved urafstemning 2022

 

Klip…………………………………………………………….klip…………………………………………………………………

Race eller type:____________________________________________________________________________                                                             (eks. puddel eller afstamningsrace ved krydsning)
ID i Dansk Hunderegister: ___________________________________________________________________
Forsikringsselskab:_________________________________________________________________________
Police nummer:___________________________________________________________________________
Navn:__________________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________________
____________________________________
Underskrift

 

 

Rob Hilliard

Kontakt Varmemesteren

Rob Hilliard
Kontor: Vejlby Vænge 20
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1443
Mail: vm10@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus