Afd. 1 Dybbølvej


Inspiration og quiz til ny affaldsordning

Dit affald er fuldt af materialer, der kan bruges igen. Jo mere detaljeret, du sorterer dit affald, jo mere kan vi spare på Jordens begrænsede ressourcer. Hos Kredsløb gør man sig umage for at behandle dit affald, så flest materialer… Læs mere

Nyt omkring fremleje!

Som noget nyt vil vi i en forsøgsperiode på 2 år (indtil 1. januar 2025), tillade fremleje af bolig i forbindelse med ferie, sommer- eller kolonihavehus ophold. Tilladelsen til fremleje gøres betinget af følgende forhold: Der tillades kun en fremleje… Læs mere

Fælles drift i afdeling 1, 8, 14 og 18

BEDRE SERVICE TIL ALLE! Pr. 3. april 2018 vil varmemestrene Svend, Anders, Kim og Mariann arbejde sammen på tværs af afdelingerne. Formålet med denne fællesdrift er at skabe: • Bedre beboerservice • Bedre arbejdsmiljø for varmemestrene • Besparelser i driften… Læs mere

NYHEDSBREV – DYBBØLVEJ

Nyt fra bestyrelsen Den 22. marts var der ekstraordinær generalforsamling, og der blev valgt ny formand og to nye suppleanter. Formand – Jannie Wheler 1A 2.tv. Suppleanter – Henrik Zilstorff 14 st.th og Jakob Thinggaard 5B st.tv. Den 3. maj… Læs mere

Indkald til ekstraordinært afdelingsmøde

Afdelingens formand Herle Fabritius træder ud af afdelingsbestyrelsen og der skal vælges en ny formand og et nyt bestyrelsesmedlem til afdelingen. Afdelingsbestyrelsen indkalder derfor til ekstra ordinært afdelingsmøde: Ekstra ordinært afdelingsmøde for Dybbølvej Onsdag den 22. marts 2017, kl. 19.00… Læs mere

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus