Afd. 18 Vikær Toften


Ordinært afdelingsmøde mandag den 25. september, kl. 17.00

Det ordinære afdelingsmøde afholdes mandag, den. 25. september 2023, kl. 17.00 i Lokalcentret Vejlby lokale ”Samlingsstedet” Vikær Toften 6, 8240 Risskov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 5. Afdelingens regnskab… Læs mere

Inspiration og quiz til ny affaldsordning

Dit affald er fuldt af materialer, der kan bruges igen. Jo mere detaljeret, du sorterer dit affald, jo mere kan vi spare på Jordens begrænsede ressourcer. Hos Kredsløb gør man sig umage for at behandle dit affald, så flest materialer… Læs mere

Nyt omkring fremleje!

Som noget nyt vil vi i en forsøgsperiode på 2 år (indtil 1. januar 2025), tillade fremleje af bolig i forbindelse med ferie, sommer- eller kolonihavehus ophold. Tilladelsen til fremleje gøres betinget af følgende forhold: Der tillades kun en fremleje… Læs mere

Info om ny affaldssortering i 2023

I løbet af sensommeren og efteråret 2023 skal vi til at sortere vores affald på en ny måde. De beboere som bor i afdelinger med fælles affaldspladser, vil opleve at der kommer flere affaldscontainere at sortere i. De beboere som… Læs mere

Fælles drift i afdeling 1, 8, 14 og 18

BEDRE SERVICE TIL ALLE! Pr. 3. april 2018 vil varmemestrene Svend, Anders, Kim og Mariann arbejde sammen på tværs af afdelingerne. Formålet med denne fællesdrift er at skabe: • Bedre beboerservice • Bedre arbejdsmiljø for varmemestrene • Besparelser i driften… Læs mere

Nyt fra Vejlby Park projektet

Der er ved at blive anlagt en park i det grønne område mellem Vejlby Hus, Vikær Toften, Apoteket og plejehjemmet. Der skulle allerede nu have været en sti rundt i anlægget, men dette arbejde er desværre blevet forsinket. Læs arbejdsgruppen… Læs mere

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus