Ordinært afdelingsmøde mandag den. 25. september 2023, kl. 17.00

Der indkaldes til ordinært afdelingsmøde
mandag den. 25. september 2023, kl. 17.00
i Lokalcentret Vejlby, Vikærtoften 6

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning.
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse
7. Indkomne forslag:
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes
8. Der er valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
Ingen bestyrelse pt.
9. Der er valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 1 år
Ingen bestyrelse pt.
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Risskov, den. 4. august 2023

Boligforeningen 10. marts 1943

Aktuelt fra Afd. 18 Vikær Toften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus