75 års jubilæumsfejring 2018

Den 10. marts 2018 fylder boligforeningen 75 år – og det skal fejres. Fra hovedbestyrelsens side er der nedsat et
jubilæumsudvalg, og på det årlige seminar for afdelingsbestyrelser, afholdt i november, er der udpeget en række
medlemmer fra afdelingsbestyrelserne. Vi har nu afholdt et indledende møde. Her har vi fastlagt de vigtigste
rammer for fejringen i 2018.

Reception og udstilling

På selve jubilæumsdagen den 10. marts 2018 vil der være reception for beboere og ansatte og åbning af en foto
(og måske video) udstilling med indtryk fra boligforeningens historie gennem de første 75 år. Denne udstilling vil
være åben på flere tidspunkter i ugerne efter jubilæumsdagen, så alle interesserede beboere og vores naboer har
mulighed for at komme og se billederne.

Hjælp os med at samle anekdoter, billeder, video m.v. fra livet i boligforeningen

Til denne fotoudstilling er vi i jubilæumsudvalget interesseret i at låne dine fotos med motiver fra alle årene i vores
dejlige boligforening. Hvis du har videoklip med samme type indhold modtager vi også gerne dette.
Billeder kan sendes vedhæftet en mail til spangsvej@gmail.com Husk at skrive lidt tekst til, f.eks. dit navn og hvor og
hvornår billederne er taget. Husk at skrive at du giver tilladelse til, at billederne bliver scannet ind og udstillet på
fotoudstillingen.

Billeder kan også lånes ud til os, ved at lægge dem i en kuvert med tydeligt navn og adresse samt tekst som nævnt
ovenfor. Leveres i min postkasse. Se adresse herunder. Husk at skrive at du giver tilladelse til at billederne bliver
scannet ind og udstillet på fotoudstillingen.

Vil du gerne have dine billeder med retur med det samme, kan det ske ved at du på forhånd aftaler med mig, at du
kommer forbi, og jeg så scanner billederne mens du venter (Ca. 15 minutter). Husk skriftlig tilladelse til at billederne
bliver scannet ind og udstillet på fotoudstillingen.

Hvis du har videoklip som videofiler modtages disse meget gerne. Kontakt mig for at aftale hvordan dette sker. Disse
kan normalt ikke sendes pr mail! Husk at skrive at du giver tilladelse til, at videoen bliver kopieret og udstillet på
fotoudstillingen.

Aktivitets- og festdag for boligforeningens beboere

På en dejlig sommerdag i 2018 vil vi skabe en festlig dag med forskellige aktiviteter og indslag. Dagen afsluttes
med en festmiddag i teltet. Der vil være tilmelding til Festmiddagen. Mere om dette med en dato og flere detaljer
når vi kommer nærmere.

Ideer og hjælpende hænder efterlyses
Allerede nu hører vi meget gerne fra de af jer beboere, der har input eller tilbud om aktiviteter på festdagen. Her
tænker vi på aktiviteter både for børn og for voksne. Skriv gerne til jubilæumsudvalget snarest og fortæl om dine
ide’er.

På vegne af jubilæumsudvalget

Med venlig hilsen
Bjørn Høj Kristensen
Spangsvej 31
8240 Risskov
Mail: spangsvej@gmail.com

Aktuelt fra Kommende begivenheder

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus