Afdeling 14 Vejlby Hus

Regler for husdyr

Regler for husdyr i Vejlby Hus – afdeling 14

1. Der må maksimalt holdes ét husdyr pr. husstand. Husdyret skal ved anskaffelse registreres hos boligforeningens administration via blanket til registrering af husdyr. 

1.1. Dog er hunde, som hører under overgangsordningen jf. Hundeloven ikke tilladt. Det gælder også besøgende.

1.2. Husdyr må ikke være til gene for de øvrige beboere. Husdyret skal altid, når det færdes på afdelingens område uden for huset, være i snor.

2. Luftning af husdyr skal ske uden for afdelingens område.

3. Hunde skal være forsikret, således at eventuelle skader, som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver dækket. Dokumentation for forsikring af hunden (se blanket herunder) skal afleveres til boligforeningens administration ved indflytning eller anskaffelse af hund.

4. Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre, at husstandens tilladelse til husdyr omgående inddrages.

5. Hvis tilladelsen inddrages jf. pkt. 6, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at husdyret fjernes fra boligen og boligtageren er bekendt med, at overtrædelsen af betingelserne bevirker, at lejemålet betragtes som misvedligeholdt.

6. Afdelingen kan én gang om året omstøde beslutningen om husdyrhold

Ændret på afdelingsmødet den 30. april 2012

Blanket til registrering af husdyr

Følgende information sendes til eller afleveres på boligforeningens administration

Navn: __________________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________'

Type:___________________________________________________________________________
(eks. hund, kat, kanin eller lignende)

Race: ___________________________________________________________________________
(Ved hund fx puddel eller afstamningsrace ved krydsning eller ved kat fx maine coone eller siameser)

Evt. chip / tatoveringsnr.:   _________________________________________________________

Udfyldes ved registrering af hunde:

ID i Dansk Hunderegister:___________________________________________________________

Forsikringsselskab: ________________________________________________________________

Policenummer: ___________________________________________________________________

Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 14 / Vejlby Hus

Download PDF udgave af blanketten til udprint

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus