Afdeling 14 Vejlby Hus

RenoveringsNyt Vejlby Hus

På denne side kan du som beboer i Afdeling 14/Vejlby Hus finde information vedrørende den igangværende renovering af afdelingen.

Genhusningsoversigt

Beboertilvalgskatalog

I forbindelse med renoveringen, bliver det muligt at foretage en række beboertilvalg i forhold til overflader samt nogle forskellige tilkøb alt efter, hvor i afdelingen du bor.

Svar på valg skal være afleveret i boligforeningens postkasse senest onsdag den 13. januar 2021 kl. 16.00

Kataloger

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus