Afdeling 11 og 17 Vejlby Toften

Grundejerforeningen Stenagervej

Grundejerforeningen Stenagervej

 

Grundejerforeningen Stenagervej

 

Vejlby Toften er i henhold til Lokalplan 125 for Aarhus Kommune pligtig til at være medlem af Grundejerforeningen Stenagervej, der ejer eller har brugsretten og vedligeholdelsespligten til en række friarealer og stier (kaldet Skolestien) i området vest for Stenagervej. Omfanget af friarealer og stier fremgår af kort på følgende link:

http://www.gfstenagervej.dk/vedligeholdelse.html

En del af vedligeholdelsen (renholdelsen) af friarealerne i Vejlby Toften (markeret med lilla på kortet) varetages rent praktisk ifølge en treårig kontrakt af Boligforeningen, mens nyplantninger varetages af vekslende anlægsgartnerfirmer efter licitation. Den politiske kontrol beror hos Grundejerforeningen på grundlag af grøn helhedsplan.

Grundejerforeningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der består af repræsentanter for medlemsforeningerne og mødes årligt i november for at vedtage foreningens politik og budget samt at vælge medlemmer til Bestyrelsen.  Vejlby Toftens repræsentanter til Generalforsamlingen udpeges årligt af Afdelingsmødet.

Grundejerforeningens daglige arbejde ledes af en Bestyrelse på fem medlemmer, der hver vælges for to år af gangen. Der er kutyme for, at Bestyrelsen består af ét medlem for hver af de fire stamveje i området samt en formand.

Vejlby Toften er i perioden 2021-23 repræsenteret i Bestyrelsen af  Jens Kvorning kvorning54@gmail.com, til hvem henvendelser vedrørende Grundejerforeningen (specielt hvad angår vedligeholdelse af friarealer og Skolesti) altid kan rettes.

Grundejerforeningens hjemmeside, der indeholder lokalplan, vedtægter, områdedeklarationer (med tillæg), liste over medlemsforeninger, generalforsamlings- og bestyrelsesreferater, budgetter, regnskaber m.v., kan tilgås her:

http://www.gfstenagervej.dk

 

Mikkel_Larsen

Kontakt Varmemesteren

Kim Staberg,  Mikkel Larsen
Renovation/storskrald Tommy Nielsen
Kontor: Vejlby Toften 2
Åbningstid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00 og onsdag 14.30 - 15.00
Telefon: 8621 1643
Mail: vm11@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus