Afdeling 11 og 17 Vejlby Toften

Afdelingens bestyrelse

Peter Heinrich Staub (formand)
Vejlby Toften 173
 pstaub222@gmail.com
5135 2351

Heidi Knudsen (kasserer)
Vejlby Toften 204
hskvt204@gmail.com
4110 0550

Ulla Brokmann (næstformand)
Vejlby Toften 260
 ubbrok@gmail.com
2149 1953

Flemming M. Nielsen
Vejlby Toften 145
 flop@flop.dk
2514 0494

Britta Way
Vejlby Toften 61
 bway@youmail.dk
2578 7598


Møder

Afdelingsbestyrelsen har fast træffetid for beboerhenvendelser  den 2. tirsdag mellem 18.30 og 19.00 i fælleshuset, Vejlby Toften 140-142.
Bestyrelsen holder som udgangspunkt møde den 2. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli måned pga. sommerferie).

Afdelingsbestyrelsen følger denne forretningsorden.


Referater

Her kan du læse referater fra afdelingsbestyrelsens møder. Bestyrelsen er pr. august 2016 gået fra at offentliggøre beslutningsprotokoller til anonymiserede referater.

John_RømerMikkel_Larsen

Kontakt Varmemesteren

Kim Staberg, John Rømer,  Mikkel Larsen
Renovation/storskrald Tommy Nielsen
Kontor: Vejlby Toften 2
Åbningstid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00 og onsdag 14.30 - 15.00
Telefon: 8621 1643
Mail: vm11@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus