Afdeling 11 og 17 Vejlby Toften

Råderet

GENERELT  OM  RÅDERET

Råderetten giver dig mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov.

Der skelnes mellem FORBEDRINGSARBEJDER og FORANDRINGSARBEJDER:

Forbedringsarbejder forøger værdien af det lejede og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves retablering ved fraflytning.

Forandringsarbejder forøger ikke værdien af det lejede og giver ikke ret til godtgørelse. Forandringsarbejder kan være permanente, eller arbejder der kræves retableret. Hvis der forlanges retablering, skal der i visse tilfælde betales et depositum som sikkerhed for udgiften til retablering.

Kontakt altid boligforeningen
Inden du gør brug af råderetten, er det vigtigt, at du har boligforeningens skriftlige accept til forbedringen eller forandringen i boligen.
Du er altid velkommen til at kontakte boligforeningen om spørgsmål til råderetten, idet vi gerne hjælper med råd og vejledning, inden du går i gang.

Du kan også læse om råderetten på BL’s hjemmeside

Råderet og individuelle forbedringer

Forbedringsarbejder med godtgørelse ved fraflytning er følgende:

 1. 1. Energibesparende foranstaltninger.
 2. 2. Andre ressourcebesparende foranstaltninger. For eksempel vandbesparenvandbesparende foranstaltninger.
 3. 3. Etablering, forbedring og renovering af bad, WC og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 4. 4. Tekniske installationer.
 5. 5. Opførelse af overdækket terrasse/uopvarmet havestue på maksimalt 10 m2 efter afdelingens tegninger eller små (max. 10 m2) lette uopvarmede udestuer af ”Bauhausmodellen”. Dog med forbehold for myndighedernes godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Arbejdet må ikke igangsættes før tilladelsen foreligger.
 6. 6. Udskiftning af indvendige døre.
 7. 7. Udskiftning af gulve. Inden igangsætning anmeldes det til administrationen, som vurderer, om der er tale om en forbedring eller en forandring.

Forbedringsarbejder udenfor boligen uden godtgørelse er følgende:

 1. 1. Hegn, som afpasses efter eksisterende bebyggelse i materialevalg, udførelse og farvevalg. Højde max. 120 cm. Flethegn må opstilles
 2. 2. Drivhuse på max 6m2. Der kan vælges mellem færdigkøbt model eller selvbyggermodel i gedigne materialer.
 3. 3. Redskabskur. Der kan vælges mellem færdigkøbt model eller selvbyggermodel i gedigne materialer
 4. 4. Markiser, skal fremstilles i gedigne

Lånefinansiering af forbedringsarbejder.

Beboere, der ønsker at forbedre lejligheden, kan udover råderetten vælge at låne til udgiften i afdelingen, mod en huslejeforhøjelse i afskrivningsperioden på 10 år. Det er en betingelse herfor, at afdelingens aktuelle økonomi tillader det. Den maksimale lånebeløbsgrænse fastsættes til kr. 71.867,00  pr. 1. januar 2023, som reguleres i takt med byggeomkostningsindekset én gang årligt.

Mikkel_Larsen

Kontakt Varmemesteren

Kim Staberg,  Mikkel Larsen
Renovation/storskrald Tommy Nielsen
Kontor: Vejlby Toften 2
Åbningstid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00 og onsdag 14.30 - 15.00
Telefon: 8621 1643
Mail: vm11@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus