Afdeling 11 og 17 Vejlby Toften

Regler for husdyr

1. Der må maksimalt holdes ét husdyr pr. husstand.

Dog er følgende hunde ikke tilladte, som også gælder besøg:

a. Hunde, der – eller har været – involveret i organiserede hundekampe.

b. Hunde, der er bidske eller virker truende og begrundet volder frygt blandt beboere eller andres husdyr.
Boligforeningen kan pålægge hundeejeren at fremvise en adfærdsattest fra en hundepsykolog eller anden fa-gekspert,der er godkendt af Dansk Kennelklub.

c. Følgende hunderacer og -typer:
Såkaldte ”muskelhunde” eller kamphundetyper. Dvs.: Kuvasz, Komondor, Maremma, Amerikansk Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrrier,            Bullmastiff, Mastino Napoletano, Tibetansk mastiff, Polsk Owczarek Nizinny (Owczarke), Kangal, Anatolsk Hyrdehund, Tornjan, Amerikansk Bulldog, Cao de Serra Da Estreala Rottweiler, Dobermann samt enhver krydsning eller blanding med én eller flere af de nævnte hundetyper.

Ved tvivl om hundens afstamning kan boligforeningen pålægge hundeejeren at fremvise en attest fra dyrlæge eller anden fagekspert, der er godkendt af Dansk Kennelklub.

2. Husdyr må ikke være til gene for de øvrige beboere.

3. Hunden skal altid, når den færdes på ejendommen uden for huset, føres i snor.
En kat skal holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for beboer og andre beboere. Herudover skal der især drages omsorg for, at katten ikke forretter sin nødtørft i sandkasserne.

4. Hunde må ikke luftes på legepladser, og der henstilles til, at man lufter hunden udenfor bebyggelsen.Skulle uheldet være ude, skal ejeren selv sørge for at fjerne hundens efterladenskaber.

5. Husdyret skal være forsikret, således at eventuelle skader, som husdyret direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet.
Husdyr skal have lovpligtig ansvarsforsikring. Forsikringsselskabets navn, policenr. m.v. skal oplyses.
Husdyret skal være vaccineret efter gældende lov.
Hunde skal have lovpligtig ID-mærkning (øretatovering eller elektronchip)
Hunde skal have lovpligtig hundetegn.
Dokumentation for ovenstående skal fremvises ved indflytning eller anskaffelse af husdyret, og skal altid fremlægges mod forespørgsel fra boligforeningen.

6. Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre, at husstandens tilladelse til husdyrhold omgående inddrages.

7. Hvis tilladelsen inddrages, som nævnt under pkt.6, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for, at husdyret fjernes fra boligen, og boligtageren er bekendt med, at overtrædelse af betingelserne bevirker, at lejemålet betragtes som misligholdt.

8. Afdelingen kan én gang om året omstøde beslutningen om husdyrhold.


 

RACE eller type:__________________________________________________________
(eks. puddel eller afstamningsrace ved krydsning)

ID i Dansk Hunderegister:__________________________________________________

FORSIKRINGSSELSKAB: __________________________________________________

POLICE NUMMER:      _____________________________________________________
NAVN :    ________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Underskrift

 

 

November 2011

Mikkel_Larsen

Kontakt Varmemesteren

Kim Staberg,  Mikkel Larsen
Renovation/storskrald Tommy Nielsen
Kontor: Vejlby Toften 2
Åbningstid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00 og onsdag 14.30 - 15.00
Telefon: 8621 1643
Mail: vm11@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus