Ny vagt- og telefonordning for beboere i Boligforeningen 10. marts 1943

Pr. 1. juni 2023 træder en ny vagtordning- og telefonordning i kraft

Varmemestrene kan fremover kun kontaktes telefonisk eller ved fremmøde i nedenstående tidsrum.
I kan stadig sende mail til varmemesterkontoret. (Boligforeningens hjemmeside)
Tranekærparken: træffes mandag – fredag mellem kl. 8.30-9.30
Vejlby Toften: træffes mellem 8.30-9.00 og onsdag mellem 14.30-15.00
Alle andre afdelinger: træffes mandag – fredag mellem kl. 8.30-9.00

Varmemestrene kan ikke længere kontaktes på egne mobiler eller modtage sms fra 1. juni 2023.
Ved akut opstået skader: Vagttelefon: 76 11 73 02

Eksempler på akutte skader:
• Manglende varme, vand- eller strømforsyning i hele boligen
• Reparationer efter indbrud
• Ituslåede ruder
• Defekt køle-/fryseskab og hele komfuret. Der skal være mere end 24 timer til næste åbningstid i boligforeningen
• Skader ved brand, vand, storm og lignende

Eksempler på ikke-akutte skader:
• Hvis en sikring er sprunget i dit lejemål, og du ikke selv skifter den
• Et stoppet afløb har som regel været undervejs et stykke tid. Brug evt. et af

boligens andre afløb
• Bekæmpelse af insekter og andre skadedyr
• Defekt vaskemaskine
• Egne installationer

Venlig hilsen
Boligforeningen 10. marts 1943
Den 1. juni 2023

Aktuelt fra Afd. 21 Bytoften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus