Afd. 14 Vejlby Hus


Inspiration og quiz til ny affaldsordning

Dit affald er fuldt af materialer, der kan bruges igen. Jo mere detaljeret, du sorterer dit affald, jo mere kan vi spare på Jordens begrænsede ressourcer. Hos Kredsløb gør man sig umage for at behandle dit affald, så flest materialer… Læs mere

Elladestander på parkeringspladsen

Vi har fået en el-ladestander med 2 ladere på parkeringspladsen ud mod Vejlby Hus. Den er klar til brug. Sådan bruger du Clever laderen Har laderen ikke fastmonteret kabel, skal du bruge et løst ladekabel og en ladebrik fra Clever for… Læs mere

Nyt omkring fremleje!

Som noget nyt vil vi i en forsøgsperiode på 2 år (indtil 1. januar 2025), tillade fremleje af bolig i forbindelse med ferie, sommer- eller kolonihavehus ophold. Tilladelsen til fremleje gøres betinget af følgende forhold: Der tillades kun en fremleje… Læs mere

Fælles drift i afdeling 1, 8, 14 og 18

BEDRE SERVICE TIL ALLE! Pr. 3. april 2018 vil varmemestrene Svend, Anders, Kim og Mariann arbejde sammen på tværs af afdelingerne. Formålet med denne fællesdrift er at skabe: • Bedre beboerservice • Bedre arbejdsmiljø for varmemestrene • Besparelser i driften… Læs mere

Nyt fra afdelingsbestyrelsen

LEGEPLADSEN I GÅRDENDen årlige inspektion af legepladsen i gården har desværre lukket flere legeredskaber. Der er fundet råd flere steder, derfor er rutsjebanen afspærret og gyngerne fjernet. Sikkerheden skal naturligvis være i orden. Vi afventer rapporten og vil orientere yderligere.Vi… Læs mere

Naboer på byvandring

En flok på 20 naboer mødtes mandag d. 22. maj til byvandring gennem Gl. Vejlby. Byvandringen blev ledet af Jens Ole Henriksen, der er provst emeritus og medlem af Vejlby lokalhistoriske forening. Byvandringen startede i foreningens arkiv under Vejlby lokalcenter… Læs mere

Pinsebrunch i godt selskab

Lørdag d. 3. juni kl. 10-13 inviterer afdelingsbestyrelsen på PINSEBRUNCH. Tag madkurven med og hyg dig med dine naboer!I Vejlby Hus har vi haft pinsebrunch i en del år. Det er altid hyggeligt og rart også for børn – så kom… Læs mere

Tag med på byvandring i Gl. Vejlby

Der sker meget i Vejlby-Risskov lige nu med alle byggeplanerne i vores område. Det har gjort os nysgerrige på: Hvad er det for en historie området, vi bor i, rummer? Er du også nysgerrig, så tag med os på Byvandring… Læs mere

Naboer deltager i erindringsprojekt

Aarhus Stadsarkiv indsamler og formidler livserindringer i kulturhovedstadsåret under titlen “Gentænk dit liv med 2017 aarhusianere”. Projektet er en del af projektet Giv det videre, som er et nationalt, digitalt indsamlingsprojekt for erindringer. Det handler om danskernes egen Danmarkshistorie skrevet af… Læs mere

Nyt fra Vejlby Park projektet

Der er ved at blive anlagt en park i det grønne område mellem Vejlby Hus, Vikær Toften, Apoteket og plejehjemmet. Der skulle allerede nu have været en sti rundt i anlægget, men dette arbejde er desværre blevet forsinket. Læs arbejdsgruppen… Læs mere

Rygter vedr. huslejestigning

Afdelingsbestyrelsen er blevet opmærksom på, at der cirkulerer et rygte i afdelingen om, at den forestående renovering kommer til at koste mellem 1500-2000kr i huslejestining. Vi i afdelingsbestyrelsen understreger, at der endnu ikke er nogen, som kan sige, hvad huslejestigningen… Læs mere

Jul i Friheden – tilmelding

Kære beboer i Vejlby Hus Lørdag den 26. November kan du komme til Jul i Friheden. Tilmelding er udleveret i postkassen. Du kan også hente den her: Juletur2016_afd14 Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen aktivitetsudvalg Lokalavisen Aarhus har besøgt Tivoli Friheden og… Læs mere

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus