Nyt fra afdelingsbestyrelsen

LEGEPLADSEN I GÅRDEN

Den årlige inspektion af legepladsen i gården har desværre lukket flere legeredskaber. Der er fundet råd flere steder, derfor er rutsjebanen afspærret og gyngerne fjernet. Sikkerheden skal naturligvis være i orden. Vi afventer rapporten og vil orientere yderligere.

Vi har tidligere efterlyst forældre, der kunne melde ind med ideer til legepladsen for de små. Det gør vi igen, især nu hvor vi enten skal se på nye eller have istandsat de gamle legeredskaber. De større børn har udendørs - bordtennisbord og streetbasket, jer vil vi også gerne høre ønsker fra.

Send ideer og/eller meld dig til legepladsudvalget ved at sende en mail til lone@vejlbyhus.dk.

VIS HENSYN OG RESPEKT FOR BEPLANTNINGEN

Sidste år havde vi ikke ét eneste æble på vores æbleespalier. Der var rigtig mange frugter i foråret, men desværre fik æblerne ikke lov til at blive modne, før de blev plukket. Vores roser blev også flere gange udsat for hærværk - rosenknopperne blev klippet/flået af og smidt på jorden.

Vi henstiller til, at forældre lærer deres børn om HENSYNFULD OPFØRSEL OVERFOR ROSER, PLANTER OG TRÆER! Og at voksne som børn passer på og behandler vores beplantning med respekt.

Tanken med både æbleespalieret og prydplanter er, at de skal være til FÆLLES GLÆDE for alle lejere i Vejlby Hus - så nøjes med plukke og smage et æble, når det bliver modent i sensommeren.

HUSDYR – OGSÅ KATTE – OG VEDTÆGTER

Der er kommet mange katteejere i Vejlby Hus. Vi opfordrer til, at katteejere læser afdelingens husdyr reglement, hvor der bl.a. står, at det er tilladt at have ÉT HUSDYR, og det skal holdes i snor, hvis det skal uden for ens lejlighed. Endvidere skal dyret registreres på boligforeningens kontor.

Læs reglementet på Boligforeningens hjemmeside: Regler for husdyr

VASKEHUSET – NYE MASKINER

Under den årlige ”markvandring” med inspektøren og varmemesteren blev det bl.a. besluttet at erstatte den gamle tørretumbler (nr. 6) med en ny. Endvidere bliver der indhentet tilbud på nye vaskemaskiner. Vi vil orientere yderligere, når vi ved mere. 

CYKELOPRYDNING

Her i forsommeren vil vi i Vejlby Hus gennemføre en cykeloprydning. Inden vi går i gang sender Boligforeningen information ud om, hvordan du markerer din cykel, så den ikke fjernes under oprydningen.

Mvh afdelingsbestyrelsen

Omdelt i postkasserne 24. maj 2017

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus