Ordinært afdelingsmøde onsdag, den. 13. september 2023, kl. 19.00

Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde i afd 14
Onsdag, den. 13. september 2023, kl. 19.00 i Vejlby Hus, Vejlbygade 25

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning del 1
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse
7. Afdelingsbestyrelsens årsberetning del 2
8. Indkomne forslag:
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes.
9. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Formand Lise Behrendt (ønsker ikke genvalg)
Afdelingsbestyrelsesmedlem Ole Pedersen
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Risskov, den. 3. juli 2023

Afdelingsbestyrelsen

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus