Naboer deltager i erindringsprojekt

Aarhus Stadsarkiv indsamler og formidler livserindringer i kulturhovedstadsåret under titlen “Gentænk dit liv med 2017 aarhusianere”. Projektet er en del af projektet Giv det videre, som er et nationalt, digitalt indsamlingsprojekt for erindringer. Det handler om danskernes egen Danmarkshistorie skrevet af danskerne selv.

Erindringerne indsamles inden for forskellige emner. Et af emnerne er “Min mor”, og i den forbindelse interviewer Lise Behrendt her fra Vejlby Hus borgere i Aarhus. Tre lejere fra Boligforeningen har indtil videre bidraget med deres erindringer.

Du kan lige nu læse Erling Thomsens erindringer om sin mor på hjemmesiden: 2017aarhusianere.dk eller på Facebook.

Du kan også være med

Har du lyst til at biddrage med dine erindringer, kan du læse mere på hjemmesiden www.2017aarhusianere.dk eller kontakte Lise Behrendt på Aarhus Stadsarkiv, tlf.: 4185 6545/privat: 2382 7744

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus