Rygter vedr. huslejestigning

Afdelingsbestyrelsen er blevet opmærksom på, at der cirkulerer et rygte i afdelingen om, at den forestående renovering kommer til at koste mellem 1500-2000kr i huslejestining.

Vi i afdelingsbestyrelsen understreger, at der endnu ikke er nogen, som kan sige, hvad huslejestigningen kommer til at blive efter en renovering. Vi skal først have svar tilbage fra Landsbyggefonden, hvorefter der kan laves en konkret beregning på huslejestigningen. Der udarbejdes et forslag til renovering, som skal vedtages af lejerne på et ekstraordinært afdelingsmøde. Først på dette møde vil huslejestigningen være kendt. Op til afstemningen på dette ekstraordinære afdelingsmøde, vil der blive afholdt beboerinformationsmøder omkring hvad der skal renoveres og evt. ændres i hele bebyggelsen og de enkelte lejemål. På den måde er lejerne klædt på til at kunne stemme for eller imod det renoveringsforslag, som opstilles, inkl. den forventede huslejestigning.

Har du som lejer spørgsmål vedr. ovenstående, er du velkommen til at kontakte direktør Bjarne Wissing.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen, Afdeling 14/Vejlby Hus

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus