Informationsbrev vedr. renovering af Vejlby Hus – forår 2017

Kære beboere i Vejlby Hus

Som mange af jer ved, har vi ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renovering af Vejlby Hus. Vi har længe afventet tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden. Vi har nu fået besked om, at vi først kan forvente at få dette tilsagn i 2019. Hvis det holder stik, påbegynder vi renoveringen i foråret 2020.

Der er jo lang tid til 2020, og afdelingen trænger til at blive renoveret, derfor har Boligforeningen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen besluttet, at vi i god tid vil påbegynde den dialog, der skal være mellem beboerne og boligforeningen, om den forestående renovering. Så er vi klar til at gå i gang, når tilsagnet fra Landsbyggefonden kommer.

Pengene fra Landsbyggefonden til helhedsplanen kommer kun, hvis et flertal af beboerne i Vejlby Hus stemmer ja til helhedsplanen. For at I kan have et så oplyst grundlag som muligt om, hvad det er, I skal stemme om, vil vi allerede i 2018 afholde en række informationsmøder, hvor både den helhedsplan, som er indsendt til Landsbyggefonden, samt en række alternative modeller vil blive gennemgået. Disse informationsmøder vil blive planlagt i tæt samarbejde med såvel jeres afdelingsbestyrelse som de byggetekniske rådgivere, der er tilknyttet projektet.

Uanset hvilken model, der bliver valgt, vil det komme til at betyde huslejestigninger, når renoveringen er afsluttet omkring 2021. Vi har aftalt med afdelingsbestyrelsen i Vejlby Hus, at vi allerede i forbindelse med informationsmøderne i 2018 laver beregninger på huslejemæssige konsekvenser, således at de forventede huslejestigninger ved såvel helhedsplanen som de forskellige alternative renoveringsmodeller er kendte i god tid.

Indtil vi har fået tilsagn fra Landsbyggefonden vil vi kun lave de allermest nødvendige reparationer, udskiftninger og vedligeholdelsesarbejder i Vejlby Hus for at undgå dobbeltudgifter ved fx at udskifte nu og igen i forbindelse med renoveringen. I skal dog stadig henvende jer til varmemesteren med evt. skader eller vedligeholdelsesbehov. Han vil i samarbejde med inspektøren vurdere, hvordan problemet løses bedst muligt.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Bjarne Wissing
Direktør i 10. marts 1943

Aktuelt fra Afd. 14 Vejlby Hus

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus