Invitation til orienteringsmøde i afdeling 5 tirsdag den 13. juni 2023

Kære beboere i afd. 5

Som led i at fremtidssikre jeres afdeling, har Rambøll siden 2022 foretaget tilstandsvurdering og undersøgelser i afdelingen. Vi er nu så langt i processen, at vi er klar til at præsentere resultatet af undersøgelserne for jer samt orientere om den videre proces.

Du/I inviteres derfor til orienterende beboermøde
Tirsdag den 13. juni 2023, kl. 18.30-20.00
I selskabslokalet, Langengevej 4, 8240 Risskov

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Baggrund for undersøgelser
4. Orientering om resultat af tilstandsvurdering
5. Orientering om resultat af undersøgelser
6. Den videre proces og ansøgning til Landsbyggefonden
7. Eventuelt

På informationsmødet deltager repræsentanter fra Rambøll og boligforeningens administration.
Der er dags dato omdelt en invitation i alle lejemålenes postkasser.

Vi vil meget gerne have din tilmelding med navn, adresse og antal der deltager i husstanden, som
sendes til Marianne på maf@vejlby-bf.dk. Tilmelding senest mandag den 12. juni 2023 kl. 13.00. På forhånd tak.

Boligforeningen 10. marts 1943
Den 6. juni 2023

Aktuelt fra Afd. 5 Tværmarksvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus