Ordinært afdelingsmøde onsdag den 13. september 2023, kl. 17.00

Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde i afd 5
onsdag den 13. september 2023, kl. 17.00 i fælleshuset Vejlby Hus, vejlbygade 25

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning.
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
6. Afdelingens budget for perioden 01.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse
7. Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1,8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes.
8. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
Ingen på valg i 2023
9. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år
På valg:
Linda Sørensen (genopstiller ikke)
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Risskov, den. 3. juli 2023

Afdelingsbestyrelsen

Aktuelt fra Afd. 5 Tværmarksvej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus