Ordinært afdelingsmøde mandag den 11. september 2023, kl. 17.00

Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde i afd 4
Mandag den 11. september 2023, kl. 17.00 i selskabslokalet v/ Langengevej 4

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. valg af stemmeudvalg
4. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
5. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse
6. Indkomne forslag: Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
pt. ingen afdelingsbestyrelse
8. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år
pt. ingen afdelingsbestyrelse
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
10. Eventuelt

Med venlig hilsen
Risskov, den. 3. juli 2023

Boligforeningen 10. marts
pt. ingen afdelingsbestyrelse

Aktuelt fra Afd. 4 Langengevej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus