Ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den. 28. maj 2024, kl. 17.00

Der indkaldes til ordinært afdelingsmøde
tirsdag den. 28. maj 2024, kl. 17.00
selskabslokalet Langengevej v/nr. 4

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Forslag:
4. 1. Der stilles forslag om el-ladestandere (se bilag)

Forslag om elladestandere i afd 4

Aktuelt fra Afd. 4 Langengevej

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus