Ordinært afdelingsmøde onsdag den. 6. september 2023, kl. 19.00 i Fælleshuset Vejlby Toften 140

Der indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde i ad. 11+17
Onsdag den. 6. september 2023, kl. 19.00 i Fælleshuset Vejlby Toften 140

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse
7. Indkomne forslag:
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal sendes pr. mail til bo43@vejlby-bf.dk eller pr. brev til Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov og være boligforeningen i hænde senest 14 dage før afdelingsmødet afholdes.
8. Valg af delegerede til Grundejerforeningen Stenagervejs generalforsamling
9. Der er valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Heidi Knudsen (ønsker at genopstille)
Flemming M. Nielsen (ønsker at genopstille)
11. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
12. Eventuelt

Med venlig hilsen
Risskov, den. 4. august 2023

Afdelingsbestyrelsen

Aktuelt fra Afd. 11 og 17 Vejlby Toften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus