Udlån af hækkeklipper, trimmer med mere

Kære beboere
Det er muligt at låne nedenstående i din afdeling:
Hækkeklipper inkl. 1 stk. batteri og lader
Trimmer – inkl. 1 stk. batteri og lader
Trillebør
Løvrive

Udstyret hentes og afleveres på varmemesterkontoret i deres kontortid på hverdage mellem 8.30-9.00 og onsdag mellem 14.30-15.00.
Udstyret skal afleveres personligt til en varmemester og må ikke sættes udenfor garagen.
Udstyret er på eget ansvar i udlånsperioden.
Når du låner nedenstående udstyr, har du det til rådighed i 48 timer. Lejes udstyret i weekenden, er det gældende fra fredag til mandag.

Udlånskvittering

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i afd 11+17

Aktuelt fra Afd. 11 og 17 Vejlby Toften

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus