Ordinært afdelingsmøde tirsdag den. 5. september 2023, kl. 19.00

Der afholdes ordinært afdelingsmøde tirsdag den. 5. september 2023, kl. 19.00 i selskabslokalet, Langengevej 4

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Afdelingsbestyrelsens årsberetning, bilag vedlagt
5. Afdelingens regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 til orientering, se afdelingens hjemmeside på www.10marts1943.dk
6. Afdelingens budget for perioden 1.1.2024 – 31.12.2024 til godkendelse, bilag vedlagt
7. Indkomne forslag (forslag er vedlagt):
7.a) Forslag om etablering af fire nye P-pladser på Spangsvej. Pris på 51.000 kr.
Forslag indsendt af afdelingsbestyrelsen ved formand Bjørn Høj Kristensen
7.b) Forslag om opsætning af el-ladestandere i Mosevænget. Ansøge via boligforeningens bæredygtighedspuljen.
Forslag indsendt af Eva Huniche, Spangsvej 12, 8240 Risskov
7.c) Forslag om opsætning af hjertestarter ved selskabslokalet, da de nærmeste hjertestartere befinder sig ved Rema2000 i Smedegade og i Vejlby Toften.
Hjertestarter 14.000kr. incl montering + kr 2600til årligt i service
Forslag indsendt af Eva Huniche, Spangsvej 12, 8240 Risskov
7.d) Forslag om etablering af lys på gangarealerne ved husene i afd. 9, da der er meget mørkt at færdes på gangarealerne.
Forslag indsendt af Eva Huniche, Spangsvej 12, 8240 Risskov
8. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er:
Bjørn Høj Kristensen (genopstiller ikke)
Hanne Mogensen
9. Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 1 år
På valg er:
Karen Ansbjerg (På valg i 2024 for 2 år, men ønsker ikke at fortsætte)
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Risskov, den. 25. august 2023
Afdelingsbestyrelsen

Dagsorden og bilag – afd 9

Aktuelt fra Afd. 9 Mosevænget

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus