Afdeling 1 Dybbølvej

Lån fælleslokalet under 1a

Fælleslokalet i kælderen under Dybbølvej 1A udlånes gratis til afdelingens beboere.

Indgang til lokalet: Igennem kælderen via døren fra elevatortårnet/vaskehuset eller indgang udefra i cyklenedgangen under 1A.

Foto af fælleslokalet kan ses via dette link: https://photos.app.goo.gl/7kJELo9WMCcbtbbAA

Ansvarlige for udlån:

Helle Broe, 12 st.th – 42770814 – helle_broe@hotmail.com
Maj-Britt Munck Nielsen, 8 1.th – majmuni8@hotmail.com

Send mail til en af ovenstående ang. reservation og aftale om afhentning/aflevering af nøglen til lokalet.

Depositum 200 kr.
Depositum kan overføres på MobilePay

AFLEVERING AF LOKALE
Nøglen afleveres senest dagen efter låne dato.
Depositum returneres efter tjek af lokalet.

ORDENSREGLER:

RENGØRING:
Lokalet efterlades i ryddet og rengjort stand. Ved behov for efterrengøring bliver låner straks kontaktet med henblik på øjeblikkelig udbedring.
Alternativt hyres rengøringsselskab og regningen sendes til låneren.
Almindelige regler for personligt ansvar gælder desuden for evt. ødelagt/bortkommet inventar tilhørende lokalet.

MUSIK OG STØJ:
Der må ikke ryges i lokalet.
Der tages hensyn til naboene.
På hverdagsaftener skal lokales forlades senest klokken 22 og i weekenden senest klokken 23.
Man optræder hensynsfuldt, når man opholder sig udenfor lokalet fx. når man er ude at ryge eller på vej væk fra lokalet.

OVERNATNING:
Man må ikke overnatte i lokalerne, da de ikke er godkendt til det.

HVIS ORDENSREGLERNE IKKE OVERHOLDES KAN DET RESULTERE I EN KLAGE OVER LÅNEREN. DER KAN GIVES KARANTÆNE FOR LÅN AF FÆLLESLOKALET.

Afdelingsbestyrelsen ønsker jer et hyggeligt arrangement.

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen og Martin Opolzer                                                                                                                                  
Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.30
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus