Afdeling 1 Dybbølvej

Regler for husdyr

Regler for husdyrhold (indekat/katte) på Dybbølvej – afdeling 1

Undertegnede erklærer ved min underskrift at tiltræde nedenstående regler for husdyrhold
(indekat/katte), og at dette er et tillæg til den indgåede lejekontrakt.

Regler

1. Der må holdes to indekatte pr. lejlighed.

2. Hvis kattene er hankatte, skal der forevises dokumentation for, at de er kastreret.

3. Kattene må ikke ved hylene eller støjende legetøj m.v. være til gene for de øvrige beboere.

4. Kattene skal altid bæres, når de transporteres til og fra lejemålet.

5. Kattene må ikke opholde sig uden for lejligheden eller i afdelingens fællesrum.

6. Luftning af kattene må ikke finde sted på afdelingens fællesområde. Ejeren skal selv – hvis uheldet er ude – omgående sørge for at fjerne efterladenskaberne.

7. Kattene skal holdes vaccineret efter gældende love og være øretatoveret / chipmærket.

8. Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre, at husstandens tilladelse til Husdyrhold omgående inddrages.

9. Hvis tilladelsen inddrages, som nævnt under pkt. 8, er lejeren forpligtet til straks at sørge for, at kattene fjerne fra ejendommen, og lejeren er bekendt med, at overtrædelse af betingelserne bevirker, at lejemålet betragtes som misligholdt.


Oplysning om den/de anskaffede kat/katte
Race: ______________________________________  køn:________________________________

Race: ______________________________________  køn:________________________________

Oplysninger om lejer:

Navn: __________________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________

_____________________________________      _______________________________________

 

November 2011


Reglement for kaninhold – afdeling 1

 • En bolighavende må have en kanin pr. hjemmeboende barn.
 • Standardstørrelsen for et bur er 60 x 100 cm.
 • Skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelsen om anskaffelse af kanin og kaninbur.
 • Kanin holdes på eget ansvar.
 • Kanin skal være neutraliseret. Hvis der avles unger, skal disse bortskaffes inden 10. uger. Får en kanin unger flere gang, Kan tilladelsen til kaninhold fratages.
 • Kanin må ikke være til gene for andre i form af støj, lugt eller fare..
 • Kaninburet skal være forsynet med navn, adresse, tlf. nr. samt billede af kaninen.
 • Ved rengøring af buret skal affaldet bortskaffes i skraldcontainer.
 • Kaninburet opstilles, så det ikke er til gener for andre beboer.
 • Kanin skal holdes i bur eller luftes i sele.
 • Ved overtrædelse af reglement kan det medfør inddragelse af kanin.
 • Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid ændre i reglerne for kaninhold.
 • Afdelingsbestyrelsen kan med 3 måneders varsel ophøre kaninreglement .

Reglement for kaninhold er vedtaget under et afdelingsmøde d. 7. sep. 2015

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen og Martin Opolzer                                                                                                                                  
Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.30
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus