Afdeling 1 Dybbølvej

Råderet

GENERELT  OM  RÅDERET

Råderetten giver dig mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov.

Der skelnes mellem FORBEDRINGSARBEJDER og FORANDRINGSARBEJDER:

Forbedringsarbejder forøger værdien af det lejede og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves retablering ved fraflytning.

Forandringsarbejder forøger ikke værdien af det lejede og giver ikke ret til godtgørelse. Forandringsarbejder kan være permanente, eller arbejder der kræves retableret. Hvis der forlanges retablering, skal der i visse tilfælde betales et depositum som sikkerhed for udgiften til retablering.

Kontakt altid boligforeningen
Inden du gør brug af råderetten, er det vigtigt, at du har boligforeningens skriftlige accept til forbedringen eller forandringen i boligen.
Du er altid velkommen til at kontakte boligforeningen om spørgsmål til råderetten, idet vi gerne hjælper med råd og vejledning, inden du går i gang.

Du kan også læse om råderetten på BL’s hjemmeside

Råderet og individuelle forbedringer

Lånefinansiering af forbedringsarbejder.

Beboere, der ønsker at forbedre lejligheden, kan udover råderetten vælge at låne til udgiften i afdelingen, mod en huslejeforhøjelse i afskrivningsperioden på 10 år. Det er en betingelse herfor, at afdelingens aktuelle økonomi tillader det. Den maksimale lånebeløbsgrænse fastsættes til kr. 50.000,00 pr. 1. maj 2006, som reguleres i takt med byggeomkostningsindekset én gang årligt.

P.g.a. den forventede renovering i 2017 - 2018 er råderetten midlertidigt sat ud af kraft.

profil-svend-afd1

 

Kontakt Varmemesteren

Svend S. Jørgensen,
Kim Madsen,                                                                                                                                                               Henrik Tranberg                                                                                                                                                     
eller Marianne S. Henriksen
Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus